אודות מרכנתיל

דוחות כספיים 2011-2017

דוחות כספיים לרבעון הרביעי של שנת 2017

דוחות כספיים לרבעון השלישי של שנת 2017

דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2017

דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2017

הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016

דוחות כספיים ליום 30 בספטמבר 2016

דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2016

הדוחות הכספיים ליום 31 במרס 2016

הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2015

דוחות כספיים לרבעון השלישי של שנת 2015

דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2015

דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2015

דוחות כספיים לשנת 2014

דוחות כספיים לרבעון השלישי של שנת 2014

דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2014

דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2014

דוחות כספיים לשנת 2013

דוחות כספיים לרבעון השלישי של שנת 2013

דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2013

דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2013

דוחות כספיים לשנת 2012

דוחות כספיים לרבעון השלישי של שנת 2012

דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2012

דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2012

דוחות כספיים לשנת 2011

דוחות כספיים לרבעון השלישי של שנת 2011

דוחות כספיים לרבעון השני של שנת 2011

דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2011