חוק נתוני אשראי

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי

לשם בחינת התקשרות הבנק בעסקת אשראי עם לקוח, הבנק יהיה רשאי לפנות ללשכת האשראי בבקשה לקבלת חיווי האשראי לגבי לקוח.
לשם קבלת החיווי, לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני אשראי לגבי הלקוח, הכלולים במאגר נתוני האשראי של בנק ישראל.

בהתאם לחוק נתוני אשראי התשע"ו - 2016
לפניות בנושא "חוק מאגר נתוני אשראי" בלבד ניתן ליצור קשר בטלפון 076-8066612.