מרכנתיל – בנק הבית של הסקטור המוניציפלי

מרכנתיל הוא בנק ממוקד ומתמחה בכל עולם התוכן המוניציפלי מזה שנים. בראייתנו הסקטור המוניציפלי, במובנו הרחב, רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, איגודי ערים, ספקים ועובדי הסקטור מהווים מכלול אחד. סקטור זה, הוא בעל חשיבות מיוחדת עקב השפעתו על מעגלים רחבים בפעילות הכלכלית במדינה, כמו גם בתחומי החינוך הרווחה, הפיתוח, איכות הסביבה ועוד. הצלחת הרשויות המקומיות היא ההצלחה של כולנו, לעסקים הפועלים ברשויות ולאיכות החיים של כל אזרח ותושב במדינת ישראל. מתוך המיקוד רב השנים ברשויות המקומיות, הבנק מפעיל יחידות, תכניות ושירותים ייעודיים עבור הלקוחות המוניציפליים. הפעילות של הבנק בתחום העירוני נעשה באמצעות אגף רשויות, המרכז ומשמר מומחיות מיוחדת שפותחה לאורך שנים במרכנתיל ובבנק דקסיה בעבר. זאת, באמצעות צוות מנוסה בעל מומחיות מעמיקה בצרכי הסקטור. לצד אגף רשויות פועל סניף רשויות, המשמש כסניף ייעודי המעניק מגוון שירותים בנקאיים מיוחדים שפותחו עבור הלקוחות המוניציפליים. בנוסף, הבנק מציע שירותים בנקאיים מיוחדים ואטרקטיביים לספקי ולעובדי הרשויות המקומיות באמצעות מערך הסניפים הרחב והשירותים הדיגיטליים המתקדמים של מרכנתיל. מרכנתיל רואה ברשויות המקומיות ובסקטור המוניציפלי בכלל, כנדבך מרכזי בפעילותו. כבנק הבית של הרשויות המקומיות, נמשיך ללוות אתכם ונשאף לסייע בקידום ופיתוח הסקטור העירוני בישראל.