מרכנתיל למען הקהילה

מרכנתיל למען הקהילה

העשייה החברתית למען הקהילה של בנק מרכנתיל הינה חלק אינטגרלי ומשמעותי בפעילותו הכוללת של הבנק ושזורה לאורך שנים בתרבותו הארגונית.
הבנק ועובדיו פועלים בתחום החברתי בקרב הקהילות בהן פועל הבנק. הפעילות למען הקהילה מגוונת וכוללת תרומות כספיות, מתן חסויות והשתתפות בפרויקטים קהילתיים וכן, פעילות התנדבותית של העובדים בקרב הקהילה.
בנק מרכנתיל בחר להתמקד בקידום החינוך וההשכלה בעשייתו החברתית וזאת, לצד עשייה נוספת ומגוונת גם בתחומים אחרים. זאת, מתוך שאיפה ורצון לקדם את "דור העתיד" ולתרום לחברה מתקדמת וערכית.

פעילותו החברתית של בנק מרכנתיל מתמקדת בקידום החינוך וההשכלה, ובתחום זה כוללת מספר פרויקטים מרכזיים. 

פעילות עובדי בנק מרכנתיל בקהילה

כאמור, בנק מרכנתיל, הפועל באמצעות 73 סניפים בכל רחבי הארץ, מנצל את פריסתו הרחבה בארץ ובקרב האוכלוסיות השונות, לפעילות מגוונת בקהילה. עובדי הבנק נוטלים חלק בפעילויות התנדבותיות, בהן: סדנאות חינוך פיננסי וסיוע בלימודים, שיפוץ, צביעה וחידוש של מבנים, מוסדות ומעונות המשרתים את הקהילה, אריזה ואיסוף של מוצרי מזון וחלוקתם באמצעות עמותות המסייעות למעוטי יכולת, סדנאות שונות, השתתפות במסיבות חג במעונות רווחה, בתי אבות ובתי חולים (במסגרת פעילויות אלה מחלקים עובדי הבנק מארזי שי הנרכשים במסגרת רכש חברתי), איסוף תרופות באמצעות שיתוף פעולה עם עמותת "חברים לרפואה", ועוד.

פעילותו החברתית של בנק מרכנתיל כוללת מספר פרויקטים מרכזיים

פרוייקט "הזנק מרכנתיל"
פרויקט המתקיים כבר 15 שנה, אשר במסגרתו תורם הבנק בכל שנה עשרות מלגות לסטודנטים מהחברה הערבית בהתאם לקריטריונים של מצב כלכלי, הצטיינות בלימודים וכדומה.

הסטודנטים, מקבלי המלגות, מתחייבים לתרום שעות תיגבור בלימודים לתלמידי תיכון מהישובים שלהם.
בדרך זו הם מסייעים לצעירים נוספים לשפר את הישגיהם הלימודיים ומהווים עבורם דוגמא ומופת להשקעה בלימודים וכמובן, שהם דוגמא לעשייה ותרומה חברתית.

פרויקט "מחשב לכל ילד"
בנק מרכנתיל דיסקונט שותף למעלה מעשור בפרויקט זה (המתקיים בחסות ממשלת ישראל) של תרומת מחשבים, תוכנות והדרכות לילדי משפחות מעוטות יכולת. לאורך השנים חילקה עמותת "מחשב לכל ילד" אלפי מחשבים לילדים ובנוסף, ניתנו להם תוכנות, הדרכות וקורסים על התוכנות השונות.
הבנק תרם לאורך השנים כ- 2,000 מחשבים.

פרויקט "יד אליעזר"
בנק מרכנתיל דיסקונט חבר לעמותת "יד אליעזר" לפני למעלה מעשור.

העמותה, העוסקת בסיוע ותמיכה באלפי משפחות נזקקות (בעיקר חד הוריות) במגזר החרדי, מעניקה תמיכה בתחומים שונים ובכללם בתחום החינוך ובפעילות זו משתלב הבנק.
במסגרת שיתוף הפעולה עם העמותה חולקו לאורך השנים מאות מלגות לחונכים – כולם, בני החברה החרדית. בתמורה למלגות מסייעים החונכים בלימודיהם לילדים תלמידי כיתות ב'-ח', יתומים ובנים למשפחות חד הוריות.