פיקדונות במרכנתיל ללקוחותנו המוניציפאלים

בבנק מרכנתיל קיים מגוון רחב של פיקדונות מסוגים שונים ולטווחי זמן שונים

סוגי הפקדונות:

 

פיקדון שיקלי בריבית קבועה ריבית אטרקטיבית במיוחד ללקוחות הסבורים כי ריבית הבסיס במשק צפויה לרדת והמעוניינים להפקיד כספים לטווח שבין 7 ימים ל- 365 ימים.
פיקדון שיקלי בריבית משתנה ריבית אטרקטיבית במיוחד ללקוחות הסבורים כי הריבית הבסיסית במשק צפויה לעלות ומעוניינים להפקיד כספים לטווח שמעל 7 ימים.
הפיקדון יכול להיות שבועי, חודשי או תלת חודשי ואף מתחדש באופן אוטומטי.
פיקדון מתעצם פיקדון לשנתיים עם נקודות יציאה כל שלושה חודשים, כאשר ריבית הפיקדון גדלה באופן רטרואקטיבי מדי תקופה. מיועד ללקוחות שמעוניינים להפקיד לטווח ארוך ולקבל ריבית עדיפה, אך חוששים שמא יזדקקו לכספים במהלך התקופה.
פיקדון בהתאמה אישית הבנק מאפשר ללקוחותיו ליהנות מריבית אטרקטיבית במגוון רחב של מוצרים ואפיקי השקעה.

באמצעות צוות המומחים בבנק ניתן לקבל הצעה בהתאמה אישית אשר נותנת פתרונות יצירתיים בהתאם לצרכי הלקוח.

האפיקים בהם ניתן להשקיע:

פיקדונות בריבית קבועה, משתנה על בסיס הפריים, צמודי מדד, צמודי מט"ח, פיקדונות בריביות משולבות ועוד.

 

הערות:

  • המידע האמור לעיל אינו מהווה המלצה להשקעה במוצר זה ואינו מחליף ייעוץ אישי

  • הבנק רשאי להפסיק או לשנות את הריבית והמוצר בכל עת

  • במקרה בו יום החידוש או הפירעון אינו יום עסקים, תידחה הפעילות ליום העסקים הבא

  • כל פעולה שתבוצע מעבר לשעות הפעילות תישא את הערך והתנאים של יום העסקים הבא

  • הריבית חייבת במס לפי תקנות הרפורמה במס