אשראי ופתרונות מימון

 • אשראי לזמן קצר
  הלוואות גישור לזמן קצר לצורך מימון פעילות שוטפת בזמן תגובה מהיר ובתנאים אטרקטיביים.
 • אשראי לזמן ארוך
  מתן הלוואות לתקופות ארוכות ולמטרות שונות (פיתוח תשתיות כבישים, מים, ביוב, מבני ציבור ואיזון תקציב) במגוון מסלולים (צמוד מדד, פריים, ריבית קבועה) ובתנאים אטרקטיביים.
 • מימון פרויקטים עירוניים
  תפירת "חליפות מימון" ייחודיות לפרויקטים עירוניים מסורתיים וחדשניים והתאמתן לצרכי הפרויקט ויכולת ההחזר במגוון תחומים (כבישים, מים, טיהור שפכים, מבני ציבור ועוד).
 • הנדסה פיננסית
  מתן פתרונות מימון ייחודיים לפי דרישה תוך בחינת הצרכים, באמצעות מכשירי הנדסה פיננסית מגוונים.
 • מימון ספקי רשויות מקומיות 
  רכישת שטרות שזמן פירעונם עתידי ו/או פקטורינג. שיטות מימון אלו מאפשרות הקדמת תשלומים לספקים ושיפור תזרים המזומנים.
 • אשראי לעובדי הסקטור המוניציפלי 
  אשראי צרכני בתנאים אטרקטיביים, בניכוי ישיר מהמשכורות.
 • הלוואות תקציביות 
  הבנק מנהל את ההלוואות התקציביות של החשב הכללי במשרד האוצר. הלוואות אלו ניתנות לרשויות המקומיות ותאגידי המים מכספי המדינה ובאחריותה.

לתשומת לבכם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

בנק מרכנתיל, בנק הבית של הרשויות המקומיות, התאגידים העירוניים ותאגידי המים