נגישות במרכנתיל

כיום חיים בישראל כ-1.6 מיליון אנשים עם מגבלה כלשהי (כחמישית מהאוכלוסייה); מתוכם כ- 700,000 אנשים עם מגבלה חמורה המקשה על תפקודם היומיומי.
אנשים עם מוגבלות חשופים יותר מכלל האוכלוסייה לקשיים מסוגים שונים והם מתקשים לקיים אורח חיים מלא ולממש את זכותם להשתלב בחברה ובכל תחומי החיים.

בנק מרכנתיל הפנים את הצורך המוסרי והחוקי לאפשר ללקוחות עם מוגבלות לקבל שירות נגיש ומכובד ומקפיד על הנגשה מתמדת בסניפיו ועל שמירה על כבודו, פרטיותו וחירותו של אדם עם מוגבלות.

מודגשת מחויבותנו לשירות מופתי. אנו נדרשים לספק את כל השירותים הקיימים בבנק, גם לאדם עם מוגבלות לא רק מכורח החוק, אלא מתוך הפנמה כנה, שכך צריך להתנהל.

בנק מרכנתיל מייחס חשיבות רבה לביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות ומשקיע לאורך זמן מאמצים לשיפור נגישותו.

התאמות אלו נעשות תוך עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, והתקנות על פיו והבנק משפר באופן מתמיד את נגישותו הן בהיבטי התאמת מבנים, תשתיות וסביבה והן בהיבטי שירות.