תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ("האתר") של בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ ("הבנק").

להלן תנאי שימוש באתר אשר קובעים מה מותר ומה אסור בעת השימוש באתר, ואשר מגדירים את אחריות הבנק למידע המצוי בו.

 • השימוש באתר מרכנתיל כפוף לתנאים הללו, ומעיד על הסכמתך להם, לכן הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו בקפידה.
 • התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים כמובן לגברים ולנשים כאחד.
 • המידע הנמסר באתר חלקו בכתב, חלקו בתמונות ובאמצעי המחשה אחרים .
 • תנאי שימוש אלה חלים על כל המידע והשירותים הקיימים באתר (מכאן והלאה נקרא להם לצורך הנוחות בלבד "המידע").
 • שירותי הבנק ומוצריו אינם מכוונים ואינם מוצעים במקום בו מתן שירותים ו/או מוצרים כאלה אסור לפי מקום מושבו/אזרחותו או הימצאו של הלקוח.
  Services and products are neither intended nor offered where provision of such services or products is precluded due to client's residence and/or citizenship and/or location.
 • המידע באתר נועד לסייע לך בבירורים ראשוניים.
  מסיבה זו הוא אינו מקיף או ממצה ואינו מתיימר לבוא במקום הפרסומים הרשמיים של הבנק.
 • המידע באתר לא יכול למצות את כל היבטיו של הנושא שבו הוא עוסק.
 • בנוסף,  המידע באתר מעודכן לעת פרסומו הראשוני ויש לקחת בחשבון שלאחר הפרסום הראשוני עשויים לחול בו שינויים, שלא ישתקפו עדיין באתר.
 • המידע אינו מהווה אפוא חלק מהפרסומים הרשמיים המחייבים את הבנק וממסמכי הבנק, ואיננו תחליף להם.
 • במקרה של סתירה בינם לבין המידע, יגברו הפרסומים ומסמכי הבנק על המידע המתפרסם באתר.
 • אנו עושים מאמץ מתמיד כדי להבטיח שהמידע באתר יהיה בדוק, מעודכן ונקי משגיאות. עם זאת, תקלות, שיבושים, טעויות הגהה וליקויים אחרים עלולים ליפול בו מעת לעת.
  במקרה של טעויות או שגיאות במידע, יקבע רק האמור בפרסומיו הרשמיים של הבנק ובמסמכי הבנק.
 • המידע מוצע באתר כפי שהוא (As Is). הוא אינו מיועד להתאים לצרכיו, ליכולותיו ולמטרותיו של כל אדם ואדם.
 • אין באמור בדפי האתר והמידע משום הצעה, הכוונה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות, השקעות או פעולות כלשהן על ידי הבנק ואין באמור בהם להוות תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועי ואישי, המתחשב בנתונים האישיים של כל לקוח.
  ייעוץ אישי מחייב להכיר את נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה, היכרות כזו היא בלתי אפשרית באמצעות האתר.
 • אין הבנק אחראי באופן כלשהו לנזק או הפסד כלשהו שייגרמו כתוצאה מהסתמכות בלעדית על המידע המוצג באתר זה.
 • באתר תמצא מילון מונחים והגדרות, הוא נועד לסייע לך בהבנת מושגים שאתה עשוי להיתקל בהם. בעוד שעשינו כל מאמץ לדייק בהסברים ששולבו באתר, הסברים אלה אינם מחייבים משפטית ואין לייחס להם תוקף משפטי, הם אינם ממצים ונועדו להבנה ולידע כלליים בלבד.

קניין רוחני

 • דפי האתר וכל המידע בו הינם רכושו הפרטי של הבנק.
 • הנך רשאי להשתמש במידע למטרות פרטיות ואישיות בלבד.
 • אין להעתיק, לפרסם, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור ולהשתמש במידע לכל מטרה אחרת, ובפרט לכל מטרה מסחרית.
 • זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות הבנק אלא אם נאמר אחרת.
 • הסימנים והשמות המופיעים באתר הם סימנים ושמות מסחריים קניינים של הבנק ואין לעשות בהם כל שימוש שיש בו כדי לפגוע בזכויות הקניין של הבנק בסימנים אלה.
 • האתר בכללותו, דפי האתר וכל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותכם כמו שהם - as is - נכון לרגע זה.
 • אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה.
 • אין לסרוק את המידע, להעתיקו, לגשת אליו או להשתמש בו באמצעות תוכנות המיועדות לאיחזור אוטומטי של מידע כדוגמת Crawlers, Robots וכדומה.
 • בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש בתוכנות כאלה לשם העתק מידע למאגר נתונים, לקט, אתר אינטרנט או תוכנות מחשב אחרות כלשהן, שאינן האתר עצמו.
 • אין להציג את האתר או כל חלק ממנו בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
 • אין להציג את האתר או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנה את עיצוב האתר או מחסירה ממנו מידע כלשהו (לרבות סימני המסחר של הבנק).
 • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 • מותר לקשר לעמודים מלאים באתר, מבלי לגרוע דבר מהמידע שבהם ובאופן שהגישה אליהם תהיה זהה לגישה אליהם מתוך האתר עצמו.
 • אין לקשר למידע באתר, במנותק מדפי האינטרנט שבו הוא מופיע. למשל, נאסר לקשר לתמונה או לקובץ flash במישרין.
 • בעת הקישור, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה בשורת הכתובת (Address bar) בדפדפן של משתמש.
 • אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
 • הבנק רשאי להורות לך לבטל כל קישור החורג מתנאים אלה, כפי שיהיו מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה.
 • אין להשתמש במידע באופן אחר כלשהו, אלא אם כן קיבלת לכך את הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב של הבנק ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

פנה אלינו

 • אנו מאפשרים לך לפנות אלינו באמצעות האתר כדי לקבל פרטים על שירותים ומוצרים שאתה מעוניין לקבל.
 • בעת הפניה תתבקש למסור פרטים אישיים, כדוגמת שמך, מספר תעודת הזהות שלך ודרכי ההתקשרות אתך.
 • עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים.
 • פרטים שגויים עלולים לסכל יצירת קשר אתך או לגרום לכך שנמסור לך נתונים שגויים על המוצרים והשירותים שברצונך לקבל. מסירת פרטים שגויים בכוונה להטעות חלילה את הבנק, עלולה אף להיחשב לעבירה. הקפד אפוא לדייק בפרטים.
 • הנתונים שתמסור יישמרו במאגר המידע שבבעלות הבנק.
 • הבנק ישתמש בהם רק בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר (למדיניות הפרטיות לחצו כאן)

קישורים באתר

 • אתר זה עשוי להכיל  קישורים ('לינקים') לאתרים אחרים, שאינם מופעלים על ידי הבנק אלא על ידי אחרים ולמידע באינטרנט שמקורו אינו בבנק. אנו איננו המפרסמים של אתרים אלו ומידע זה, איננו שולטים בהם ואיננו מפקחים עליהם.
 • יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם.
 • זכור בכל עת כי העובדה שהאתר מקשר לאתרים ולמידע אלו אינה מעידה על הסכמת הבנק לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.
 • מסיבה זו הבנק אינו נושא באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם ו/או לפעילות באתרים אלה ו/או לשירותים השונים המוצעים באתרים אלה ולכל תוצאה שתיגרם בשל הסתמכות על אתרים ומידע כאלה או עצם השימוש בהם.
 • הבנק רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר לפי שיקול דעתו.

פרטיות

 • אנו מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר,לשם כך אנו נוקטים באמצעי אבטחת מידע קפדניים.
 • המידע הנמסר על ידיך באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של הבנק והבנק עשוי להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותך באתר וכן להציע לך שירותים בנקאיים בהסתמך על המידע שימושך באתר מהווה הסכמה מפורשת לכך.
 • אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בינך לבין הבנק.

הסרה מרשימת התפוצה

הבנק יהיה רשאי לפנות אליך, לרבות בדרך של משלוח דיוור פרסומי, ולהציע לך הצעות, הטבות ומבצעים, לרבות מותאמים אישית, בקשר עם מוצריו ושירותיו, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים, טלפון או אמצעים אחרים, וזאת בהתבסס על פרטיך והמידע אודותיך השמורים אצלו. 

אפשר לבקש להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה של פניות שיווקיות באמצעות לחיצה על הקישור "הסרה מרשימת התפוצה" אשר יופיע בכל הודעה או באמצעות משלוח מספר תעודת הזהות שלך בהודעת דואר אלקטרוני, שכותרתה "בקשת הסרה", לכתובת דואר אלקטרוני: Removeme@mdb.co.il . נבקשך לא לשלוח באמצעות הדואר האלקטרוני פרטים אישיים נוספים. 

דין וסמכות משפטית

תשומת לבכם נדרשת

 • על השימוש באתר ובשירותיו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 • מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.
 • נדרשת תשומת לבכם לכך שייתכן כי השימוש במידע, הסתמכות עליו ופעולה על פיו, עלולים להיות מוגבלים ואף בלתי חוקיים לפי דיני מדינות שונות ולכן יש לבדוק, קודם השימוש במידע אם לפי הדין החל, ניתן להשתמש במידע ומהי מידת השימוש המותרת.