מידע כללי

תעריפון ללקוח יחיד/עסק קטן

לנוחיותכם, תעריפון עמלות מאוגד, מלא ומעודכן:

תעריפון עמלות מאוגד, מלא ומעודכן
תעריפון מאוגד מלא פורמט PDF פורמט אקסל

 

לנוחיותכם, תעריפון עמלות מלא מחולק לפרקים:

תעריפון עמלות מלא מחולק לפרקים
חלק 1: חשבון עובר ושב פורמט PDF פורמט אקסל
חלק 2: מידע, הודעות והתראות פורמט PDF

פורמט אקסל

חלק 3: אשראי פורמט PDF

פורמט אקסל

חלק 4: ניירות ערך פורמט PDF פורמט אקסל
חלק 5: מטבע חוץ פורמט PDF פורמט אקסל
חלק 6: כרטיסי חיוב פורמט PDF פורמט אקסל
חלק 7: סחר חוץ - יבוא יצוא פורמט PDF פורמט אקסל
חלק 8: עסקאות עתידיות אופציות וכו' פורמט PDF פורמט אקסל
חלק 9 שירותים מיוחדים פורמט PDF פורמט אקסל
חלק 11: הוצאות צד שלישי פורמט PDF פורמט אקסל

 

נספחים

תעריפון עמלות מלא מחולק לפרקים
נספח א' - הטבות לקבוצות אוכלוסיה פורמט PDF פורמט אקסל
נספח ב' - שיקים מסחריים ומיוחדים פורמט PDF

פורמט אקסל

נספח ג' - טבלת ימי הערך פורמט PDF

פורמט אקסל

נספח ד' דמי כרטיס, לפי סוג כרטיס פורמט PDF פורמט אקסל

 

לנוחיותכם, תעריפוני עמלות מצומצמים

תעריפון עמלות מלא מחולק לפרקים
תעריפון מצומצם - עובר ושב פורמט PDF פורמט אקסל
תעריפון מצומצם - כרטיסי חיוב פורמט PDF

פורמט אקסל

תעריפון מצומצם - משכנתאות פורמט PDF

פורמט אקסל