מידע כללי

תעריפון העמלות ללקוח יחיד/עסק קטן

תעריפון עמלות מאוגד, מלא ומעודכן:

תעריפון עמלות מלא מחולק לפרקים:

תעריפון עמלות מלא מחולק לפרקים
שם הפרק פורמט PDF פורמט אקסל
חלק 1: חשבון עובר ושב פורמט PDF קובץ אקסל נגיש
חלק 2: מידע, הודעות והתראות פורמט PDF קובץ אקסל נגיש
חלק 3: אשראי פורמט PDF

קובץ אקסל נגיש

חלק 4: ניירות ערך פורמט PDF קובץ אקסל נגיש
חלק 5: מטבע חוץ פורמט PDF קובץ אקסל נגיש
חלק 6: כרטיסי חיוב פורמט PDF קובץ אקסל נגיש
חלק 7: סחר חוץ - יבוא יצוא פורמט PDF קובץ אקסל נגיש
חלק 8: עסקאות עתידיות אופציות וכו' פורמט PDF קובץ אקסל נגיש
חלק 9 שירותים מיוחדים פורמט PDF קובץ אקסל נגיש
חלק 11: הוצאות צד שלישי פורמט PDF קובץ אקסל נגיש

 

נספחים

תעריפון עמלות מלא מחולק לפרקים
שם הנספח פורמט PDF פורמט אקסל
נספח א' - הטבות לקבוצות אוכלוסיה פורמט PDF קובץ אקסל נגיש
נספח ב' - שיקים מסחריים ומיוחדים פורמט PDF

קובץ אקסל נגיש

נספח ג' - טבלת ימי הערך פורמט PDF

קובץ אקסל נגיש

נספח ד' - דמי כרטיס, לפי סוג כרטיס פורמט PDF קובץ אקסל נגיש
נספח ה' - הטבות לפעילות בערוצים ישירים  פורמט PDF קובץ אקסל נגיש

 

תעריפוני עמלות מצומצמים

תעריפון עמלות מלא מחולק לפרקים
שם התעריפון פורמט PDF פורמט אקסל
תעריפון מצומצם - עובר ושב פורמט PDF קובץ אקסל נגיש
תעריפון מצומצם - כרטיסי חיוב פורמט PDF

קובץ אקסל נגיש

תעריפון מצומצם - משכנתאות פורמט PDF

קובץ אקסל נגיש