תעריפון עמלות - לקוח עסקי גדול

תעריפון ללקוח עסקי גדול

 תעריפון עמלות מאוגד, מלא ומעודכן:

 

תעריפון העמלות המלא מחולק לפרקים:

שם הפרק

פורמט PDF 

פורמט אקסל

פרק 1: חשבונות עו"ש פעילים ושירותים פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 2: שירותים ממוחשבים, מידע ואישורים פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 3: אשראים, ערבויות ובטחונות פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 4: ניירות ערך פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 5: מטבע חוץ פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 6: כרטיסים מגנטיים פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 7: סחר חוץ - יבוא יצוא פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 8: עסקאות עתידיות אופציה וכו' פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 10: שיקים מסחריים פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 11: הוצאות צד שלישי פורמט PDF פורמט אקסל