מידע כללי

תעריפון ללקוח עסקי גדול

לנוחיותכם, תעריפון עמלות מאוגד, מלא ומעודכן:

תעריפון עמלות מאוגד, מלא ומעודכן
תעריפון מאוגד מלא פורמט PDF פורמט אקסל

 

לנוחיותכם, תעריפון עמלות מלא מחולק לפרקים:

תעריפון עמלות מלא מחולק לפרקים
פרק 1: חשבונות עו"ש פעילים ושירותים פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 2: שירותים ממוחשבים, מידע ואישורים פורמט PDF

פורמט אקסל

פרק 3: אשראים, ערבויות ובטחונות פורמט PDF

פורמט אקסל

פרק 4: ניירות ערך פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 5: מטבע חוץ פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 6: כרטיסים מגנטיים פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 7: סחר חוץ - יבוא יצוא פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 8: עסקאות עתידיות אופציה וכו' פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 10: שיקים מסחריים פורמט PDF פורמט אקסל
פרק 11: הוצאות צד שלישי פורמט PDF פורמט אקסל