חיסכון והשקעות

ריבית תעריפית

טבלת שיעורי ריבית על פקדונות במרכנתיל

 1. טבלת ריבית תעריפית באפיק ההשקעה השיקלי
 2. טבלת ריבית תעריפית באפיק ההשקעה השיקלי (פק"מ הכנסה שוטפת)
 3. טבלת ריבית תעריפית באפיק ההשקעה השיקלי (חמש)
 4. לטבלת ריבית תעריפית - עיקרי פקדונות החסכון הפעילות לחצו כאן (קובץ אקסל)
 5. טבלת ריבית תעריפית בפקדונות שקליים צמודים למט"ח

 

* שימו לב, לקבלת מידע באשר לחידוש פיקדונות - לחצו כאן

 • המידע האמור לעיל אינו מהווה המלצה להשקעה במוצר זה ואינו מחליף ייעוץ אישי
 • הבנק רשאי להפסיק או לשנות את הריבית והמוצר בכל עת
 • הריבית מתעדכנת מעת לעת בהתאם לשינוי בריבית הפריים
 • במקרה בו יום החידוש או הפירעון אינו יום עסקים, תידחה הפעילות ליום העסקים הבא
 • כל פעולה שתבוצע מעבר לשעות הפעילות תישא את הערך והתנאים של יום העסקים הבא
 • הריבית חייבת במס לפי תקנות הרפורמה במס
 • הריבית המוצגת היא הריבית התעריפית הנהוגה בבנק וכוללת את ההטבה הניתנת באינטרנט
 • אם ניתנה הטבה היא בתוקף עד תאריך הפירעון של הפיקדון. בעת חידוש הפיקדון לא ניתנת הטבה