גביית חובות

מחלקה

טלפון

שעות פעילות

מערך אשראים מיוחדים (חובות בטיפול משפטי) 076-8044203 ימים א'-ה'
בין השעות 08:30-15:30
מחלקת טרום גבייה 076-8060888 076-8060888 ימים א'-ה
בין השעות 08:30-15:30
וביום ו' בין השעות 08:30-12:00