חיסכון והשקעות

שירותי משמורת בני"ע

הננו לעדכנך כי בהתאם לדרישת המפקח על הבנקים, בנק מרכנתיל דיסקונט נערך להתאמת שירותי המשמורת בני"ע על פי המלצות הוועדה הבין משרדית לבחינת שירותי הקסטודי בשוק ההון בישראל.
הוועדה, שבחנה את שירותי הקסטודי בישראל ובשווקים המפותחים בעולם, גיבשה המלצות אחידות בכל הנוגע לאספקת שירותי משמורת של ניירות ערך ונכסים פיננסים בשוק ההון,  בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, באמצעות קסטודיאנים צד ג'. 

לצפיה בנוסח המלא של המלצות הוועדה PDF לחצו כאן

המלצות הוועדה כוללות, בין היתר, הנחיות בקשר לבחירה ומעקב אחר קסטודיאנים צד ג'. הנחיות אלו עוגנו במסגרת מדיניות פנימית, הכוללת כללים ועקרונות לאופן ניהול הפעילות עם קסטודיאנים, לרבות קריטריוני סף להתקשרות עם קסטודיאן צד ג' ומעקב שוטף.

תמצית מדיניות הבנק לפעילות מול קסטודיאנים צד ג' - PDF לצפיה לחצו כאן

לקוחות מרכנתיל@באינטרנט יכולים לצפות בתמצית המדיניות באתר הבנק (ניירות ערך > מידע אישי > חלק ההערות לשאילתות תיק ני"ע מעודכן ותיק ני"ע ליום מסחר אחרון). בנוסף ניתן לקבל את תמצית המדיניות בסניף.

בהזדמנות זאת אנחנו מבקשים להביא לתשומת לבך כי מידע חשוב לגבי מצב אחזקותיך בני"ע, אירועים בניירות הערך והודעות שונות, זמין לך באתר האינטרנט של הבנק. אנחנו ממליצים לך, אם טרם עשית כן, לפנות אל סניפך ולבקש להצטרף למרכנתיל@באינטרנט
בין השאר יהיה באפשרותך ליהנות מהשירות היעיל והנוח דואר@מרכנתיל ולקבל ישירות לחשבונך באתר את הודעות הבנק ובכללן גם הודעות בקשר לניירות הערך שלך. ההודעות מתקבלות מיד – וכך מאפשרות לך להגיב מהר יותר לאירועים בניירות הערך שלך ולנצל את הזכויות המגיעות לך בגינם. 
שירותי צפיה במידע בכניסה לחשבונך באתר מרכנתיל@באינטרנט ושירות דואר@מרכנתיל ניתנים ללא עלות.  

ניתן להתחבר לשירות דואר@מרכנתיל מתוך חשבונך במרכנתיל@באינטרנט.

במרכז תמיכת אינטרנט ישמחו לסייע בטלפון 3477* או 03-9439343 וכמובן, גם בסניפך.

למידע אודות התחברות לשירות מרכנתיל@באינטרנט >

למידע אודות דואר@מרכנתיל >

לאיתור סניפך >

לתיאום פגישה עם יועץ השקעות התקשרו כעת 5600*