פסיקות משפטיות בנושאים בנקאיים שונים

קיומם של סעיפים מקפחים בחוזה

בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים אנו מביאים לידיעתכם כי בית המשפט העליון נתן ביום 18.2.2010 פסק דין בערעורים שהוגשו לפניו על פסק הדין של בית הדין לחוזים אחידים מיום 10.6.2004 בעניין קיומם של סעיפים מקפחים בחוזה "התנאים הכלליים לניהול חשבונות / פקדונות" של בנק לאומי לישראל בע"מ.
ע"א 6916/04 ע"א 7680/04 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה
פסק דין ע"א 232/10 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ' המפקח על הבנקים
חוזר המפקח על הבנקים בנושא תיקון חוזה הלוואה לדיור

 

ביום 13.11.12 הפיץ המפקח על הבנקים חוזר בנושא תיקון חוזה הלוואה לדיור בהתאם לפסק דין של בית המשפט העליון מיום 19.9.12, בערעור שהגיש הבנק הבינלאומי למשכנתאות על פסק הדין של בית הדין לחוזים אחידים בעניינו (מיום 5.5.2009).
החוזר מהווה המשך ישיר לחוזר מיום 5.12.10, במסגרתו הורה המפקח על הבנקים לתקן את החוזים הנהוגים בבנקים בהתאם לקביעות בית הדין לחוזים אחידים, אשר פסל ו/או תיקן תנאים מקפחים בחוזה של הבנק הבינלאומי.

לפסק הדין - לחץ כאן