הלוואות לסטודנטים מרכנתיל לעידוד חינוך אקדמי

מימון שכר לימוד לסטודנטים

סטודנטים במרכנתיל זכאים למימון התואר האקדמי ללא תנאים מוקדמים 
לוקחים הלוואה לתשלום שכר הלימוד ומתחילים לשלם עד שנה מסיום הלימודים.

איך זה עובד?

  • ההלוואה ניתנת לסטודנטים הלומדים במוסד אקדמאי המאושר על ידי המל"ג.
  • סכום ההלוואה: עד 25,000 ש"ח לכל הלוואה בגין כל שנת לימוד או גובה תשלום השובר (הנמוך מביניהם).
  • תקופה: עד 9 שנים.
  • גרייס: עד 5 שנים. הלוואת הגישור (גרייס) היא כשנה לאחר סיום הלימודים - מועד אחד.
    משלמים רק 25 ש"ח לחודש עבור כל הלוואה ואת היתרה מתחילים לשלם רק שנה לאחר סיום הלימודים.
  • ניתן להחזיר את סכום ההלוואה במלואו בכל שלב ללא קנסות.
  • נהנים מחשבון סטודנט עם 4 שנים של הטבות:
    פטור מעמלות עו"ש וכרטיס אשראי חינם!

 

פרטים נוספים בסניפי מרכנתיל או בטלפון 5600*

* כפוף לתנאי הבנק.
* הבנק רשאי להפסיק תוכנית זו בכל רגע.
* פרטים מלאים ומחייבים בסניפי הבנק.
* מתן האשראי בכפוף לנהלי הבנק ושיקול מנהל הסניף.

* אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל