טופס בקשה לאיתור חשבונות אבודים

איתור חשבונות אבודים וחשבונות נפטרים

איתור חשבונות אבודים

כיצד ניתן לבדוק באם קיימים על שמכם פיקדונות ללא תנועה או האם קיימים חשבונות על שם קרוביכם שנפטרו?

ניתן לבצע את הבדיקה באתר האינטרנט של בנק ישראל.

באם קיימים חשבונות תוכלו לדעת באילו בנקים הם מתנהלים.

מצאתם חשבונות אבודים בבנק מרכנתיל? כיצד תוכלו לפנות בבקשה לקבלת מידע אודות היתרה בחשבונות?

ניתן להגיש טופס פניה באמצעות הקישור שבתחתית העמוד, או באמצעות המוקד הטלפוני: 3477*,

לאחר הגשת הטופס המלא, נציג בנק מרכנתיל יצור איתכם קשר באמצעות הטלפון או באמצעות משלוח מסרון להמשך טיפול בפנייתכם.

לתשומת ליבכם, תהליך קבלת המידע בדבר פיקדונות ללא תנועה על שמכם כרוך בביצוע הליך זיהוי לרבות הצגת תעודת זהות, מענה לשאלות אחדות ו/או הצגת מסמכים לצורך הוכחת זהותכם בהתאם לנהלי הבנק.

 • חשבון נפטר
 • אלו מסמכים על היורשים להציג?
 • תעודת זהות
 • תעודת פטירה
 • צו ירושה/צו קיום צוואה + צוואה. צווים שהונפקו ונחתמו ע"י הרשם לענייני ירושה, או על ידי בית הדין הרבני, זמינים לבנק ויונפקו דיגיטלית בסניף

כאשר צווי הירושה התקבלו מבית משפט, או מבית דין דתי שאינו רבני, יש להמציא כמסמך מקור/העתק נאמן למקור

מה נדרש לצורך חלוקת כספי ירושה?

לטובת חלוקת הכספים, תדרש מסירת הוראות מוסכמות וחתימה על המסמכים הנדרשים על ידי היורשים בחשבון.

מהו סעיף אריכות ימים וכיצד ניתן לדעת האם חתמנו עליו?

סעיף אריכות ימים מאפשר לבעלי החשבון לקבוע כי לאחר מותו של אחד מהשותפים בחשבון, יוכל השותף השני להמשיך ולפעול בחשבון באופן שיגרתי ושוטף, כפי שהיה נהוג בחשבון טרם הפטירה, וזאת עד לקבלת צו ירושה/צו קיום צוואה.

יחד עם זאת, יבוצעו מספר פעולות:

 • שירותים ע"ש הנפטר יבוטלו: כרטיסי האשראי (כולל הו"ק על הכרטיס, אם ישנן), הרשאות דוא"ל, טלבנק ואינטרנט. (במידה וישנם, כרטיסים השייכים לשותף הנותר בחיים, כרטיסים אלו ימשיכו לפעול כרגיל).
 • לא יכובדו צ'קים עם חתימת הנפטר.
 • במידה והנפטר זכאי לפיצויים (רנטה), יתכן שהם יופסקו, בכפוף להחלטת המוסד המשלם.

במידה והשותפים בחשבון אינם חתומים על סעיף אריכות ימים, השותף הנותר לא יוכל להמשיך ולפעול בחשבונו, עד להצגת צו ירושה/צו קיום צוואה וצוואה.

כיצד תוכלו לבדוק אם חתמתם על סעיף אריכות ימים?

תוכלו לבדוק זאת בהתכתבות עם בנקאי באפליקציה, בשיחה עם בנקאי בטלבנק, או בסניף בו מתנהל החשבון.

לתשומת לבכם,

 • תהליך קבלת המידע בדבר פיקדונות ללא תנועה על שמכם כרוך בביצוע הליך זיהוי לרבות הצגת תעודת זהות, מענה לשאלות אחדות ו/או הצגת מסמכים לצורך הוכחת זהותכם בהתאם לנוהלי הבנק.
 • תהליך קבלת מידע בדבר חשבונות נפטר/ים כרוך, בנוסף, בהצגת צו ירושה או צו קיום צוואה, בצירוף הצוואה.
 • יורשים שאינם אזרחי ישראל, מוזמנים לפנות באמצעות טופס פניה מותאם, ראו קישור בתחתית העמוד.
 • להגנתכם, ועל מנת למנוע שימוש לרעה בפרטיכם, אין להסתייע בגורם שלישי, שיקשר אתכם עם מוקד הבנק וסניפיו.
 • המידע האמור לעיל נכון בכפוף לחובת הזהירות והנאמנות של הבנק ובכפוף לכל דין.
 • ט.ל.ח

ביצוע פנייה >>