ניהול החשבון

דוחות שנתיים - תעודת זהות בנקאית

הדוחות השנתיים מציגים בפניכם, לקוחות הבנק, מידע אודות חשבונותיכם. הדוחות מופקים מדי שנה בסוף פברואר וכוללים מידע לגבי השנה הקלנדרית החולפת.

הדוחות יכללו פירוט של כלל הנכסים וההתחייבויות שלכם, הלקוחות, בבנק, ברמת חשבון, לרבות סך ההכנסות וההוצאות במהלך שנה, נתונים על פעילותכם השוטפת בחשבונותיכם ועל עלויות ניהול חשבונותיכם.

ניתן להפיק את תעודת הזהות הבנקאית בשני אופנים:

  • דוח שנתי מקוצר
  • דוח שנתי מפורט.

היכן ניתן לצפות בדוח השנתי?

לקוחות מרכנתיל@באינטרנט יכולים לצפות בדוח המקוצר ובדוח המפורט ב"חשבון שלי" באתר האינטרנט של הבנק.

הדוח המקוצר והדוח המפורט יהיו זמינים עבורכם בחשבונכם באתר במשך 3 שנים ממועד הפרסום.

לקוחות שאינם מנויים למרכנתיל@באינטרנט - יקבלו את הדוח המקוצר בדואר במהלך חודש מרץ.

את הדוח המפורט ניתן להזמין מהסניף או בטלבנק בטלפון 3477*.

כיצד ניתן לצפות בדוח בחשבונכם באינטרנט?

  • לבעלי חשבון פרטי - יש להכנס לחשבונכם באינטרנט, דרך התפריט:
    "החשבון שלי" (אייקון של בית) > אישורים ודוחות > תעודת זהות בנקאית, לחץ כאן לצפיה
  • לבעלי חשבון עסקי - יש להכנס לחשבונכם באינטרנט באתר "עסקים+ "
    בתפריט: מידע שימושי > תעודת זהות בנקאית, לחץ כאן לצפיה

שימו לב! הדוח השנתי מופק רק לחשבונות שהיו בשנה הרלוונטית לדוח, מסווגים כיחיד או עסק קטן.

 

מידע נוסף ומפורט אודות תעודת הזהות הבנקאית