הקרן החדשה לעסקים קטנים 2023

הלוואה בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים

קרן 2023!

בעל עסק יקר,

אנו במרכנתיל רואים אותך בראש ובראשונה ומציעים לך הלוואה בערבות מדינה תוך התאמה מלאה לצרכי העסק שלך

בנק מרכנתיל הוגדר כ"נותן אשראי" במסגרת קרן החדשה בערבות המדינה במגוון של מסלולים המותאמים לקהלי יעד עסקיים מגוונים.

למה מרכנתיל?

  • פטור מבטוחה (פרט לערבות אישית) בהלוואה עד 500 א' ₪.

  • פטור מעמלת טיפול בהלוואה.

  • תקופת הלוואה ארוכה של עד 5 שנים עם אפשרות לתקופת גרייס (דחיית תשלומי הקרן) של עד 6 חודשים

ליצירת קשר התקשרו כעת 5600*

הלוואה בערבות מדינה תנאים:

נושא הסבר
סכום הלוואה למחזור מכירות שנתי עד 6.25 מ' ₪ כולל עסק בהקמה – עד 500  א' ₪.
ממחזור מכירות שנתי של 6.25 מ' ₪ עד 100 מ' ₪ - 8% מהמחזור
ליצואן (היקף יצוא מינימלי של 250 א' $) - 12% ממחזור המכירות
למימון השקעות בתעשייה – עד 15% ממחזור המכירות ולתקופה של עד 12 שנים.
לחקלאים (לא משק חי, מחזור עד 5 מ' ₪) – עד 750 א' ₪, לתקופות של עד 10 שנים.
תקופת ההלוואה עד 5 שנים כולל תקופת גרייס עד 6 חודשים (5 תשלומים).
למימון השקעות בתעשייה - עד 12 שנים (כולל תקופת גרייס של עד 6 חודשים)
עמלות פטור מעמלת טיפול בתיק 
עמלת ערבות - המועברת למדינה בשיעור של 1% עד 2% מקרן ההלוואה ובהתאם למחזור המכירות של העסק
בטחונות נדרשים ערבויות אישיות של בעלי העסק.
בהלוואה עד 500 א' ₪ - ללא בטוחה!
בהלוואה מעל 500 א' ₪ - בטחונות מטריאליים / נזילים לשביעות רצון הבנק עד 15% מגובה ההלוואה.

דרישות סף

המבקש הינו עסק המאוגד בישראל

מחזור שנתי עד 100 מיליון ש"ח .

חשבונות העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של בעלי המניות של העסק אינם מוגבלים או מועמדים להגבלה  ואין מתנהלים כנגד העסק או מי מבעלי המניות שלו / תביעות משפטיות/ הליכי כינוס נכסים/ פירוק/ הקפאת הליכים /הסדר נושים,  הליכי הוצאה לפועל כלשהם, עיקולים.

לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פרעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל , לפי הצהרת רו"ח מטעם העסק

לעסק לא קיים חוב המוגדר כ"חוב פגום" כהגדרתו על פי דין  בחשבונות העסק הקיימים בבנק.

איך מקבלים הלוואה בקרן?

ממלאים טופס פנייה באתר govextra.gov.il\mof-gloans.

מצרפים חומר נדרש על פי האמור באתר. הבקשה מועברת ל"גוף המתאם" (משרד רו"ח BDSK) לבדיקת קריטריונים והתאמה.

לאחר שעברתם את הבדיקה הראשונית בהצלחה, הגוף המתאם ייצור אתכם קשר ותתבקשו להכין תכנית עסקית בהתאם לדרישות הקרן.

לאחר גיבוש המלצת הגוף המתאם, הבקשה תועבר לבנק, ולאחר תהליך חיתום קצר, תובא הבקשה לדיון בוועדת האשראי של הקרן.

החלטת הועדה תשלח אליכם ע"י הגוף המתאם.  

 הערות:

  • אין באמור לעיל מיצוי של הדרישות והתנאים הנדרשים ע"י הבנק, הגוף המתאם, המדינה והוועדה.

  • מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הן של הבנק והן של הועדה ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונם המלאה של הבנק והועדה.

  • יודגש כי אין באמור התחייבות כלשהי של הבנק למתן אשראי.

  • הבנק ו\או הועדה רשאים לשנות את התנאים מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.

  • בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין

  • פרטים מלאים ומחייבים בסניפים.

  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

הלוואה בערבות מדינה

שדות מסומנים ב* שדות חובה

פנו אלינו

מידע שיתקבל יישמר במאגרי המידע של הבנק ויחולו עליו הוראות מדיניות הפרטיות בשינויים המחויבים