חיסכון והשקעות

פתיחת תכנית חיסכון לכל ילד

בנק מרכנתיל איתכם מילדות ועד בגרות

לבחירת תוכנית "חיסכון לכל ילד" באתר הביטוח הלאומי >

למידע נוסף על התוכנית ניתן להכנס לאתר התוכנית היעודי במשרד האוצר - https://hly.gov.il

החל מחודש ינואר 2017, הביטוח הלאומי פותח לילדיכם תכנית חיסכון לכל ילד עד גיל 18.

להלן עיקרי התוכנית:

  • בתוכנית החיסכון יופקדו בכל חודש 50 ש"ח לתוכנית חסכון לכל ילד,  בנוסף לקצבת הילדים לה זכאי.
  • כשימלאו לילדכם 18 שנים, יפקיד ביטוח לאומי לחיסכון מענק בסך 500 ש"ח. 
  • כספי החיסכון שנצברו יעמדו לרשות ילדכם, והוא יוכל למשוך אותם באישור ההורה מקבל קצבת הילדים.

אם כספי החיסכון לא יימשכו עד שימלאו לילדכם 21 שנים, יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף בסך 500 ש"ח לחיסכון, וילדכם יוכל למשוך את כספי החיסכון לפי החלטתו.

דמי הניהול על החיסכון ישולמו על ידי הביטוח הלאומי עד שילדכם יגיע לגיל 21. לאחר גיל 21 ייגבו דמי הניהול מחשבון החיסכון.

באפשרותכם לבחור היכן ינוהל החיסכון

הנכם רשאים לבחור היכן ינוהלו כספי החיסכון של הילדים, בקופת גמל או בבנק, ובאיזה מסלול יושקעו הכספים, מתוך הרשימה המצויה באתר ביטוח הלאומי.

כדאי לכם לפתוח תוכנית חסכון לילדיכם בבנק מרכנתיל!

גם אם הנכם לקוחות של הבנק וגם אם לא, אתם רשאים לבחור לפתוח תוכנית חסכון לילדכם בבנק מרכנתיל.

הבחירה נעשית מול הביטוח לאומי ישירות.

המסלולים

הנכם מוזמנים לבחור באחד משלושת המסלולים לתוכנית חסכון ארוכת טווח לילדיכם במרכנתיל:

  • מסלול צמוד למדד.
  • מסלול בריבית שקלית.
  • מסלול בריבית משתנה.

בכל שנה ישלח הבנק ללקוחות דיווח על ההפקדות ורווחי התוכנית של כל אחד מהילדים.

באפשרות ההורים לבחור להכפיל את סכום החיסכון

ההורים יכולים להוסיף לחיסכון של כל ילד עוד 50 ש"ח בחודש מקצבת הילדים שמשולמת עבורו, כך שסכום החיסכון יוכפל, ויעמוד על 100 ש"ח בחודש, ובשנה יוכל לחסוך לילד 1,200 ש"ח במקום 600 ש"ח .

כך יזכו הילדים לסכום כפול ומשמעותי יותר בתום תקופת החיסכון, והם יוכלו להתחיל  את חייהם הבוגרים בצורה עצמאית ונוחה יותר.

לצפיה בהסכם חיסכון ארוך טווח - לחץ כאן

אנו סמוכים ובטוחים כי מרכנתיל הנו הבנק הנכון  עבורכם ללוות את ילדכם מילדות ועד בגרות