מידע כללי

איתור חשבונות אבודים

בנק ישראל יצא לאחרונה במיזם לאיתור פיקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים.

כיצד ניתן לבדוק באם קיימים על שמכם פיקדונות ללא תנועה או האם קיימים חשבונות על שם קרוביכם שנפטרו?

ניתן לבצע את הבדיקה באתר האינטרנט של בנק ישראל.

באם קיימים חשבונות תוכלו לדעת באילו בנקים הם מתנהלים.

מצאתם חשבונות אבודים בבנק מרכנתיל? כיצד תוכלו לפנות בבקשה לקבלת מידע אודות היתרה בחשבונות?

ניתן להגיש טופס פניה באמצעות הקישור שבתחתית העמוד, או באמצעות המוקד הטלפוני: 3477* לאחר הגשת הטופס המלא, נציג בנק מרכנתיל יצור איתכם קשר באמצעות הטלפון או באמצעות משלוח מסרון להמשך טיפול בפנייתכם.

 

לתשומת לבכם,

• תהליך קבלת המידע בדבר פיקדונות ללא תנועה על שמכם כרוך בביצוע הליך זיהוי לרבות הצגת תעודת זהות, מענה לשאלות אחדות ו/או הצגת מסמכים לצורך הוכחת זהותכם בהתאם לנוהלי הבנק.

• משיכת כספים מפיקדון ללא תנועה או העברתם לחשבון אחר תתאפשר בכפוף לנוהלי הבנק.

• תהליך קבלת מידע בדבר חשבונות נפטר/ים כרוך, בנוסף, בהצגת צו ירושה או צו קיום צוואה, בצירוף הצוואה.

• חלוקת נכסים בחשבון על שם נפטר/ים תתאפשר רק בהוראת כל יורשי הנפטר/ים, וכן השותפים בחשבון, ככל שישנם.

• יורשים שאינם אזרחי ישראל, מוזמנים לפנות באמצעות טופס פניה מותאם, ראו קישור בתחתית העמוד.

• להגנתכם, ועל מנת למנוע שימוש לרעה בפרטיכם, אין להסתייע בגורם שלישי, שיקשר אתכם עם מוקד הבנק וסניפיו.