מידע כללי

פרוייקטים לבניה בבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

לאימות פרטי פרוייקט המלווה על ידי בנק מרכנתיל בשיטת הליווי הפיננסי הסגור,

שהתשלומים בו מבוצעים באמצעות שוברי תשלום* הזינו את פרטי הפרויקט המצוינים בשובר.

(2 ספרות)
-
(5 ספרות)
מספר בנק (2 ספרות)
-
מספר סניף (3 ספרות)
מספר חשבון (4 ספרות אחרונות)

לפי נוהל בנקאי תקין 326.

לבירור נוסף אנו פנו למחלקה לליווי פרוייקטים בטלפון 076-8044647