מטבע חוץ

ימי פגרה בחו"ל

ימי פגרה בעולם

יום פגרה - יום בו הבנקים סגורים ופעולות פיננסיות לא מקבלות את ערך אותו יום.

מעת לעת חלות פגרות במדינות שונות בעולם, ימי הפגרה אינם נחשבים ימי ערך.

אי לכך, העברה או תשלום למדינה שבפגרה, תישא את ערך יום העסקים הראשון שלאחר יום הפגרה. למדינות בהן מטבע האירו הוא הילך חוקי, העברות במטבע אירו תישאנה את ערך יום הפגרה, למעט בימים בהם יש פגרה במטבע אירו (בכל מדינות מרחב האירו).

 

רשימת המועדים במדינות השונות לחודשים ינואר - מרץ 2017