מידע כללי

התאמות בנקים

לאחרונה חלו שינויים ושיפורים בשירות "התאמות הבנקים" במרכנתיל @באינטרנט.

לנוחיותכם, פירוט עיקרי השינויים:

 • הפקת הדוח עד שנה לאחור (במקום 10 ימי עסקים, כפי שהיה עד כה). התאריך המוקדם ביותר שניתן להפיק דוח הוא ה-14/01/2009. באופן זה טווח התאריכים יגדל עד לשנה החל מ- 14/01/2010.
 • הגדלת טווח דוח בודד עד 31 יום קלנדרי (במקום 10 ימי עסקים, כפי שהיה עד כה).
 • ניתן להפיק דוח עד לגודל קובץ של MB3.5 (במקרה של דוח גדול יותר תוצג הודעה שיש להקטין את טווח הבחירה).
 • לחשבונות מט"ח בסעיף 925, ניתן יהיה להפיק דוח התאמות בנקים על תנועות שבוצעו מתאריך 07/07/2009.

הפורמטים האפשריים להפקת הדו"ח:

 • חשבשבת ישן
 • חשבשבת חדש
 • אקסל
 • טקסט

גביית עמלות בגין השירות:

 • לקוח יחיד ועסק קטן - פטור מתשלום עמלה.
 • לקוח עסקי גדול - 12 ש"ח לדוח של למעלה מ-14 ימים אחרונים.
 • דוח של 14 ימים אחרונים פטור מעמלה.
 • חיוב העמלה יתבצע מחשבון העו"ש השקלי העיקרי, לאחר לחיצה על כפתור "להורדת דוח".
 • העמלה תגבה ללא קשר להורדת הדוח למחשב האישי.
 • הודעה על שיעור העמלה יוצג על המסך בהתאם לתנאי החשבון.