סוגי חשבונות

רשימת ההטבות לעובדי הוראה חדשים המצטרפים למרכנתיל

אם הינך עובד הוראה, משתלם לך לפתוח חשבון במרכנתיל וליהנות ממגוון הטבות למשך 5 שנים.

הטבות בניהול החשבון:

 • פעולה על ידי פקיד - 50% הנחה.
 • פעולה בערוץ ישיר - 100% הנחה.
 • עמלת מינימום - 30% הנחה.
 • שני פנקסי שיקים חינם לשנה.

כרטיס אשראי מקומי או בינלאומי

 • פטור מדמי כרטיס.

מט"ח:

 • עמלת חליפין בקניה ומכירת מט"ח - 50% הנחה.
 • קניית/מכירת מזומן במט"ח (הטבה בשער) - 0.9% הנחה.

ניירות ערך:

 • ני"ע עמלת קנייה/מכירה בנ"יע ישראלים בבורסת ת"א - 0.25% (כפוף לעמלת מינימום)
 • ני"ע עמלת קנייה/מכירה בנ"יע הנסחרים בחו"ל, כולל אג"ח/זהב/כסף/אופציות - 0.35% + עמלת סוכן (כפוף לעמלת מינימום)
 •  דמי ניהול פיקדון ניירות ערךהנסחרים בארץ -  0.100% לרבעון (כפוף לעמלת מינימום).
 • דמי ניהול פיקדון ניירות ערך הנסחרים בחו"ל - 0.125% לרבעון (כפוף לעמלת מינימום).
 • עמלת העברה מבנק אחר - החזר מלא.

אשראי והלוואות:

 • פטור מעמלת הקצאת אשראי.
 • הלוואת התארגנות - עד 150,000 ש"ח בתקופת החזר של עד 10 שנים (למעבירי משכורת בלבד).

הערות:

* עובדי הוראה מעבירי משכורת מ 4,000 ₪ ומעלה.
* תוקף ההטבות – 5 שנים מיום פתיחת החשבון.
* מתן האשראי מותנה באישור מנהל הסניף וכפוף להמצאת ביטחונות מתאימים ע"י הלקוח.
* אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל