סוגי חשבונות

חשבון חיילים ושירות לאומי

קשה באימונים קל בחופשה!

לקראת שחרור? קבל הלוואה במיוחד עבורך!

הלוואה לכל מטרה – מיועדת לחיילים הנמצאים עד 4 חודשים לפני שחרור
סכום ההלוואה: עד 10,000 ₪ בתשלומים חודשיים.
עד 18 תשלומים
בריבית משתנה על בסיס ריבית הפריים

להטבות בחשבון חיילים לחצו כאן

הערות:

* אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

* הפרסום מתיחס לשני המינים, ההלוואה מיועדת רק לחיילים שמעבירים מת"ש, הבנק רשאי להתנות את מתן ההלוואה בבטוחות, כפוף לנהלי הבנק, הבנק רשאי להפסיק מבצע זה בכל עת, מגיל 18.