כרטיסי אשראי

ויזה ומסאטרקארד

ויזה ומסטרקארד – תוכניות אשראי

פירוט תוכניות האשראי בויזה ומאסטרקארד

סוג העסקה

תיאור התוכנית

תקופת החזר בחודשים ומועד חיוב הריבית והקרן

פרטים נוספים

קרדיט

עסקת אשראי הנפרעת בתשלומים חודשיים שווים ורצופים המורכבים מקרן וריבית לפי לוח שפיצר. במועד החיוב שלאחר ביצוע העסקה, תופיע העסקה לידיעה ותחל להיפרע רק בחודש שלאחר מכן.

החזר ב- 3 עד 18 חודשים.
בריבית קבועה.
מועד חיוב הקרן והריבית מדי חודש בפירעון כל תשלום 

מינימום 25 ₪ לתשלום.
ההצטרפות בעת ביצוע העסקה

סופר קרדיט

עסקה באשראי (לעסקאות בסכומים גבוהים) הנפרעת בתשלומים חודשיים שווים ורצופים המורכבים מקרן וריבית לפי לוח שפיצר. במועד החיוב שלאחר ביצוע העסקה, תופיע העסקה לידעה ותחל להיפרע רק בחודש שלאחר מכן.

החזר ב- 19 עד 36 תשלומים.
בריבית קבועה.
מועד חיוב הקרן והריבית מדי חודש בפירעון כל תשלום.
הריבית מתעדכנת בתשלום ה- 19.

מינימום 50 ₪ לתשלום.
ההצטרפות בעת ביצוע העסקה.

הלוואת אקספרס

הלוואה לכל מטרה, הסכום מועבר לחשבון הבנק תוך 3 ימי עסקים.

החזר ב- 3 עד 36 תשלומים.
בריבית קבועה.
מועד חיוב הקרן והריבית בבתשלומים לאחר חודש (בחודש הראשון מופיע לידיעה בלבד)

מינימום 25 ₪ לתשלום. ההצטרפות בהתקשרות ל cal או באתר cal.

פריסת החיוב החודשי

פריסת סך החיוב או חלק ממנו, לפני או אחרי מועד החיוב, (ניתן גם לפרוס לתוכנית עדיף או תשלום עדיף) – בהתאם לסוג האשראי המוגדר בכרטיס. ניתן לפרוס את כל סכום החיוב גם רטרואקטיבית ובמקרה זה יזוכה חשבון העו"ש. סכום הפריסה יפרע בתשלומים נושאי ריבית בשיטת קרדיט.

ההחזר ב 3 עד 18 חודשים. בריבית קבועה. מועד חיוב הקרן והריבית – מדי חודש בפרעון כל תשלום.

מינימום 25 ₪ לתשלום. ההצטרפות בהתקשרות ל cal או באתר cal.

תוכנית חיוב חודשי קבוע

חיוב סכום קבוע מסך היתרה לתשלום מדי חודש בהתאם לבקשת מחזיק הכרטיס ולתנאי המנפיק. מדובר בהסדר שבמסגרתו בוחר הלקוח סכום חודשי קבוע בו יחוייב חשבונו, ויתרת סכום החוב מהווה אשראי נושא ריבית.

תקופת ההחזר – בהתאם לסכום היתרה בחודש הבא. ריבית משתנה.

הסכום החודשי שיפרע מדי חודש הוא הסכום שקבע הלקוח כסכום חודשי קבוע או 3% מסך ההתחייבויות בכרטיס או סכום החריגה ממסגרת האשראי (ככל שקיימת חריגה) הגבוה מבניהם.
ההצטרפות תתבצע בסניף בלבד בכל עת.

30+

עסקה נדחית בחודש. עסקה שנעשית בתוכנית תופיע במועד החיוב העוקב לידיעה בלבד. במועד החיוב שלאחר מכן יתבצע חיוב הקרן. ריבית תחוייב באופן רבעוני.

ההחזר בתשלום אחד לאחר חודש (בחודש הראשון מופיע לידיעה בלבד).
ריבית משתנה, מועד חיוב הריבית - ברבעון.

תנאי תשלום שוטף 30+.
ההצטרפות בעת ביצוע העסקה בהתאם לסוג האשראי המוגדר בכרטיס.

עדיף ארץ / חו"ל

עסקאות אשראי הנצברות לתוכנית עדיף. עסקה שנעשית בתוכנית תצטרף לסל עסקאות עדיף. במועד החיוב העוקב העסקה תופיע לידיעה. במועד החיוב שלאחר מכן ירד 7.5% מהסל או 50 ₪, הגבוה מביניהם.

תקופת החזר בהתאם לטבלה ולסכום היתרה לחודש הבא.

 

 

קרדיט + super קרדיט

עסקה באשראי הנפרעת בתשלומים חודשיים שווים ורצופים המורכבים מקרן וריבית לפי לוח שפיצר. במועד החיוב שלאחר ביצוע העסקה, תופיע העסקה לידיעה ותחל להיפרע רק בחודש שלאחר מכן.

בקרדיט / ס. קרדיט / פריסה

מועד חיוב קרן /ריבית: מדי חודש בפרעון כל תשלום.

פריסת החיוב החודשי

ניתן לפרוס את כל סכום החיוב. ניתן לפרוס את החיוב גם רטרואקטיבית ובמקרה זה יזוכה חשבון העו"ש. סכום הפריסה יפרע בתשלומים נושאי ריבית בשיטת קרדיט.

חיוב חודשי קבוע

זהו הסדר שבמסגרתו בוחר הלקוח סכום חודשי קבוע בו יחויב חשבונו, ויתרת סכום החוב מהווה אשראי נושא ריבית.

תנאי תשלום / החזר – הסכום החודשי שייפרע מדי חודש הוא הסכום שקבע הלקוח כסכום חודשי קבוע או 3% מסך ההתחייבויות בכרטיס או סכום החריגה ממסגרת האשראי (ככל שקיימת חריגה) הגבוה מביניהם.

קרדיט חו"ל – כמו עסקת קרדיט.