אשראי ופתרונות מימון

מימון ספקי רשויות מקומיות

 

בנק מרכנתיל בשיתוף פעולה עם מרכז השלטון המקומי מתכבד להציג:

עסקאות מימון שטרות ללא צורך בפתיחת חשבון בבנק 

  • אפשרות לקבל מימון מהיר כנגד שטרות משוכים לפקודת הספק ע"י הרשות המקומית.
  • המימון יינתן ללא צורך בפתיחת חשבון בבנק.
  • המימון יינתן ללא צורך בביטחונות נוספים.
  • פרטים מלאים ומחייבים בסניפים.
  • מתן האשראי בכפוף לנהלי הבנק.
  • אי עמידה בתנאיי ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים ותהליכי הוצאה לפועל.