לוגו מרכנתיל בנקאות אישית בעולם דיגיטלי, מעבר לעמוד הבית

הקלות בתשלומי המשכנתא ללקוחות שנפגעו בעקבות המצב הביטחוני

בשל המצב הבטחוני והשלכותיו ובהתאם למתווה שקבע בנק ישראל, נערכנו עם פתרונות על מנת להקל עליכם ככל הניתן, גם בנושא המשכנתא.

לקוחות העומדים בתנאי המתווה ומוגדרים "מעגל ראשון" יכולים להגיש בקשה לדחיית 3 תשלומים חודשיים של קרן וריבית, אשר ישולמו על דרך של העמדת הלוואה בגובה התשלומים הנדחים, ללא ריבית והצמדה לתקופה של 5 שנים, ללא החזרים בשנה הראשונה (כפוף לכך שתקופת ההלוואה המקורית עולה על 60 חודשים), וזאת ללא צורך בהגעה לסניף.

אם תקופת ההלוואה הינה 60 חודשים ומטה, דחיית ההחזרים תבוצע בדרך של דחיית התשלומים לתום תקופת הלוואה – תוקם הלוואה חדשה ללא ריבית והצמדה כאשר בתקופה הראשונה לא ישולמו החזרים חודשיים ובתום תקופה מקורית ישולמו התשלומים הנדחים.

מי זכאן למתווה "מעגל ראשון"?**

המתווה העדכני לאוכלוסיית מעגל ראשון יחול על לקוחות אשר עומדים באחד מהתנאים הבאים

 1. לקוחות המתגוררים, או עסקים הממוקמים, במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה*
 2. לקוחות או עסקים שפונו על ידי גורם רשמי או מתגוררים/ממוקמים באחד מהיישובים שהתקבלה החלטת ממשלה לפנותם וטרם פונו בפועל *
 3. לקוחות בעלי.ות קרבה ראשונה (בני זוג, הורים אחים וילדים) לחללי המלחמה, או לחטופים, או לנעדרים,**
 4. לקוחות המשרתים במילואים ומגויסי צו 8 או מגוייסי צו 8 שנפצעו ואושפזו מעל 7 ימים וקיבלו מענק מילואים בחשבון עד ליום 30.9.24
 5. נפגעי משתתפי מסיבת "נובה" ברעים/פסייאדק/מידברן**

לצפייה ברשימת הישובים המוגדרים במתווה בנק ישראל> 

איך מקבלים מידע לגבי שיוך לקבוצות אוכלוסיה?

*בהתאם לרשימה מגורם מוסמך שתועבר לבנקים. 

**לפי פנייה והצהרת לקוח.

איך המתווה עוזר?

לקוחות העונים לקריטריונים של המתווה יוכלו לקבל דחייה בתשלום ההחזרים החודשיים בגין ההלוואה למשך תקופה של 3 חודשים, זאת ללא חיוב בריבית והצמדה בגין סכום הדחיה.

מי זכאי למתווה "מעגל שני"?

יתר הלקוחות (מעגל שני) זכאים לבקש דחייה של תשלום ההלוואה על פי הנהוג בבנק:

 • דחייה בתשלום ההחזרים החודשיים בגין ההלוואה למשך תקופה של עד 3 חודשים (ללא הארכת תקופה), וזאת תוך חיוב בהפרשי הצמדה וריבית בגין סכום הדחייה.

איך מגישים בקשה?

1. אוכלוסיית מעגל ראשון - ניתן להגיש בקשה בדרכים הבאות:

דרך האפליקציה>

באמצעות טופס צור קשר בתחתית העמוד

באמצעות פנייה לסניפים>

אוכלוסיית מעגל שני - ניתן להגיש בקשה בדרכים הבאות:

דרך האפליקציה

באמצעות טופס דחיית תשלומי משכנתא ושליחתו לכתובת מייל sneganas@mdb.co.il

באמצעות פנייה לסניפים

הגשת הבקשה וביצוע הדחיה אינם כרוכים בעמלה.

 חשוב לדעת,

 • הוראות המתווה ("מעגל ראשון ושני") יהיו בתוקף החל מ-1.7.24 עד ל-30.9.24. 

 • זכאי "מעגל ראשון" - אזור המגורים וזהות חטופים ונעדרים נקבע בהתאם לרשימות שהועברו מבנק ישראל.

 • אם אחד מהלווים אינו יכול לחתום על טופס הבקשה, בשל שירות מילואים או מכל סיבה אחרת, מובהר כי עצם הגשת הבקשה על ידי אחד מהלווים, תחשב הצהרה מטעמו כי הפעולה נעשית בהסכמת ובידיעת כלל הלווים. 

 • החיובים הנדחים ל"מעגל השני" ייפרסו בהתאם לבחירת הלקוח, ליתרת התקופה או יתרת ההלוואה בתוספת חודשי הדחיה.

 • בפריסה על פני יתרת תקופת - ההלוואה התשלומים הנדחים יצברו ריבית (והצמדה ככל שמדובר בהלוואה צמודה). המשמעות היא שההחזר החודשי לאחר תום תקופת הדחייה יגדל ביחס לזה שהיה טרם ביצוע הדחייה. 

 • ללקוחות הנכללים ב"מעגל השני", דחיית ההחזרים תבוצע בהתאם לריבית המקורית שנקבעה במפרטי ההלוואה וללא חיוב בעמלה

 • לוח סילוקין עדכני ישלח לכתובת הלקוח. במקרה של ביטול הדחייה, יידרש הלקוח לשלם את התשלומים החסרים בהתאם ללוח הסילוקין המקורי.

 • לקוח שהיה בפיגור במועד פרסום המתווה, תתאפשר דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 יום מיום תחילת הפיגור.

 • ביצוע פעולת דחיית התשלומים כפופה לאישור ולשיקול דעת הבנק וכפופה למגבלות טכניות ככל שקיימות בבנק.

 • מתן האשראי ותנאיו כפופים לנהלי הבנק ולכל דין ולשיקול דעתו של הבנק.
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

פנו אלינו

שדות מסומנים ב* שדות חובה

פנו אלינו

סטאטוס לקוח