לוגו מרכנתיל בנקאות אישית בעולם דיגיטלי, מעבר לעמוד הבית

הקלות ללקוחות שנפגעו בעקבות המצב הביטחוני

בכדי לסייע ללקוחותינו בהתמודדות עם השלכות מלחמת חרבות ברזל, הצענו מגוון הקלות לאוכלוסיות שנפגעו מהמצב בהתאם למתווה הסיוע של בנק ישראל. בימים אלו תוקף המתווה הקיים מוארך ומתעדכן בשלושה חודשים נוספים הנה ההקלות המעודכנות.

ההקלות הזמינות לכל אחת מקבוצות הלקוחות:

1. לקוחות שמקום המגורים או העסק שלהם ממוקמים במרחק של עד 7 ק"מ מרצועת עזה

 • לקוחות פרטיים זכאים לפטור מעמלות מסוימות ופטור מתשלום ריבית על המינוס עד 10,000 ₪, או עד גובה המסגרת המאושרת, הנמוך מביניהם.
 • לקוחות עסקיים (עוסק מורשה או תאגיד שהוא עסק קטן) זכאים לפטור מעמלות מסוימות ופטור מתשלום ריבית על המינוס עד 30,000 ₪, או עד גובה המסגרת המאושרת, הנמוך מביניהם.

2. לקוחות שמקום המגורים או העסק שלהם ממוקמים במרחק של 30-7 ק"מ מרצועת עזה

 • לקוחות פרטיים זכאים לפטור מעמלות מסוימות ופטור מתשלום ריבית על המינוס עד 10,000 ₪, או עד גובה המסגרת המאושרת, הנמוך מביניהם.
 • לקוחות עסקיים (עוסק מורשה או תאגיד שהוא עסק קטן) זכאים לפטור מעמלות מסוימות ופטור מתשלום ריבית על המינוס עד 30,000 ₪, או עד גובה המסגרת המאושרת, הנמוך מביניהם.

3. לקוחות שמקום המגורים או העסק שלהם ממוקמים ביישובים שפונו על ידי גורם רשמי 

 • לקוחות פרטיים זכאים לפטור מעמלות מסוימות ופטור מתשלום ריבית על המינוס עד 10,000 ₪, או עד גובה המסגרת המאושרת, הנמוך מביניהם.
 • לקוחות עסקיים (עוסק מורשה או תאגיד שהוא עסק קטן) זכאים לפטור מעמלות מסוימות ופטור מתשלום ריבית על המינוס עד 30,000 ₪, או עד גובה המסגרת המאושרת, הנמוך מביניהם.

4. לקוחות בעלי קרבה ראשונה (בני ובנות זוג, הורים, אחים וילדים) לנפגעי מלחמה (הרוגים, חטופים או נעדרים) 

 • לקוחות פרטיים זכאים לפטור מעמלות מסוימות ופטור מתשלום ריבית על המינוס עד 10,000 ₪, או עד גובה המסגרת המאושרת, הנמוך מביניהם.
 • לקוחות עסקיים (עוסק מורשה) זכאים לפטור מעמלות מסוימות ופטור מתשלום ריבית על המינוס עד 30,000 ₪, או עד גובה המסגרת המאושרת, הנמוך מביניהם.

5. לקוחות מגויסים למילואים או בצו 8

 • לקוחות פרטיים ועוסקים מורשים זכאים לפטור מעמלות מסוימות.
 • עוסקים מורשים זכאים גם לפטור מתשלום ריבית על המינוס עד 30,000 ₪, או עד גובה המסגרת המאושרת, הנמוך מביניהם.

6. לקוחות משתתפי פסטיבל נובה

 • לקוחות פרטיים זכאים לפטור מעמלות מסוימות ופטור מתשלום ריבית על המינוס עד 10,000 ₪, או עד גובה המסגרת המאושרת, הנמוך מביניהם.
 • לקוחות עסקיים (עוסק מורשה) זכאים לפטור מעמלות מסוימות ופטור מתשלום ריבית על המינוס עד 30,000 ₪, או עד גובה המסגרת המאושרת, הנמוך מביניהם.

לתשומת ליבכם: המתווה המעודכן וההקלות במסגרתו, יחולו במשך שלושה חודשים, החל מ-1.1.24 ועד ה-31.3.24 (ההקלה בריבית על המינוס תחול החל מ-31.12.23 ועד ה-30.3.24).

לפירוט המלא של ההבהרות והתנאים המשפטיים בנושא ההקלות לחצו כאן>

איך מגישים בקשה להקלות?

 • לקוחות המנהלים את החשבון בדיגיטל (באתר או באפליקציה) הקליקו להגשת בקשה להקלות > 

 • לקוחות שאינם מנהלים את החשבון בדיגיטל ו/או לקוחות עסקיים להגשת בקשה השאירו פרטים בטופס בתחתית העמוד ואנו ניצור עמכם קשר.

 • לקוחות המעוניינים להגיש בקשה עבור צד ג' פתחנו עבורכם מוקד חירום במטרה לתת שירות וסיוע במקרים דחופים בטלפון 076-8058700. המוקד פעיל בימים א' -ה' בין השעות 08:00-16:00 וביום ו' בין השעות 08:00-13:00.

 • לקוחות שאינם מנהלים את חשבונם בדיגיטל (אתר או אפליקציה) ומעוניינים להגיש בקשה לדחיית תשלומי משכנתא לחצו כאן>

הקלות בספירת שיקים ללא כיסוי

לפרטים התקשרו לבנקאים שלנו במוקד 3477*

בהתאם לתקנות מקילות, שיקים ללא כיסוי, לא יספרו לעניין להגבלת החשבון, עבור לקוחות מקבוצות אוכלוסיות, העונות לקריטריונים ושזכאיות להקלות.

באשר לשיק שסורב בין התאריכים: 31.10.23-7.10.23, יגרע לצמיתות מרשימת השיקים המסורבים באופן אוטומטי, עבור כלל לקוחות הבנק.

לטיפול בשיק שסורב בין התאריכים: 21.1.24-1.11.23 - יש לפעול בהתאם למפורט בקובץ המצורף

לפרטים ובירור זכאות>

פנו לבנקאים שלנו במוקד 3477* או לבנקאים בסניף.

לפירוט המלא של ההבהרות והתנאים המשפטיים בנושא ההקלות לחצו כאם שלנו במוקד 3477*

לדחיית תשלומי משכנתא ללקוחות מעל 7 ק"מ מהרצועה ניתן להתקשר 076-8044701
הבנקאים שלנו זמינים עבורכם גם במוקדי השירות בטלפון: 03-9439343 |  3477* בימים א-ה בשעות: 8:00-16:00 וביום ו' בשעות: 8:00-13:00 

 

חשוב לדעת,

 • לרשימת הישובים המוגדרים על פי מתווה בנק ישראל לחצו כאן> (תאריך העדכון 31/10/23)

 • כדי לקבל את ההקלות על פי המתווה המעודכן יש להגיש בקשה עד ל-31.3.24. פטור מעמלות מסוימות ופטור מריבית על המינוס, יינתנו אוטומטית לקבוצות לקוחות 1-3 הזכאיות.

 • הזכאות ביחס להקלות שבמתווה מתבססת בחלקה על רשימות ישובים שהבנק מקבל מבנק ישראל והכתובת המדווחת בחשבון ובחלקה הינה על פי הצהרת הלקוח בלבד. הבנק רשאי לדרוש לפי שיקול דעתו אסמכתאות התומכות בזכאות הלקוח ויהא רשאי לבטל הקלה אם ימצא כי נפלה טעות ו/או המידע שנמסר לבנק אינו מלא ו/או מדויק.  

 • פטור מעמלות – הלקוחות הזכאים, שחל עליהם תעריפון הבנק ליחיד/עסק קטן, יהיו זכאים לפטור מעמלות בגין פעולות אשר יבוצעו בתקופה הנ"ל. עמלות הבנק הכלולות בפטור מפורטות בתעריפון הבנק ליחיד/ עסק קטן בחלק 1 - חשבון עו"ש, חלק 2- מידע הודעות והתראות, חלק 3- אשראי (למעט עמלת ערבות בנקאית), חלק 6 – כרטיסי אשראי (למעט עמלות בגין עסקאות במט"ח, משיכת מט"ח בחו"ל, רכישת מט"ח מחו"ל), חלק 9- עמלות משיכת מזומן ממכשיר מרוחק. לתשומת לבך - ביחס לחלק מן העמלות הפטור יוענק בדרך של זיכוי החשבון בגין החזר סכום העמלה שחויב.

 • פטור מריבית על המינוס
  1. הלקוחות הזכאים (למעט משרתי המילואים ומגויסי בצו 8), שהינם יחידים, המנהלים חשבון פרטי, יהיו זכאים לפטור מתשלום ריבית (ריבית 0%) על מינוס בחשבון עד לסך של ₪10,000 או עד סכום מסגרת האשראי המאושרת בחשבון (הנמוך מבניהם).​
  2. לקוחות זכאים, שהינם יחידים המנהלים חשבון עסקי, או שהינם תאגידים (השייכים לקבוצות 1-3 שלעיל) שחל עליהם תעריפון יחיד/עסק קטן, יהיו זכאים לפטור מתשלום ריבית (ריבית 0%) עד לסך של 30,000 ₪ או עד סכום מסגרת האשראי המאושרת בחשבון (הנמוך מביניהם).
  3. הפטור יוענק בדרך של זיכוי החשבון בגין החזר סכום הריבית שחויב.
 • משכנתא
  לקוח שכבר ביצוע דחיית תשלומים בהלוואה ו/או במשכנתא לתקופה של 6 תשלומים חודשיים או שקיבל מחילה לגביהם) אינו זכאי לדחייה נוספת של 3 חודשים בהתאם למתווה המעודכן.
 • דחיית הלוואות ביחס לאשראי צרכני/עסקי - אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 ₪; אשראי עסקי מצטבר בסכום של עד 2 מיליון ₪ (עסק עם מחזור פעילות עד 25 מיליון ₪, לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי). המתווה לא חל על חלקי הלוואות. 
 •  לקוח שחשבונו נמצא בפיגור - בקשה לדחיית תשלומים תיבחן לגופה ולבנק שיקול דעת אם להיענות לה במלואה, או בתנאים, או לסרב לביצועה ובהתחשב במשך הפיגור שכבר קיים בהלוואה.
 •  האמור לא חל על לקוחות בטיפול משפטי
 • מתן האשראי ותנאיו כפופים לנהלי הבנק ולכל דין ולשיקול דעתו של הבנק.
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

 

פנו אלינו

שדות מסומנים ב* שדות חובה

פנו אלינו

סטאטוס לקוח