לוגו מרכנתיל בנקאות אישית בעולם דיגיטלי, מעבר לעמוד הבית

אנו במרכנתיל מתגייסים למען חיילות וחיילי המילואים

אנשי ונשות המילואים, אנו במרכנתיל מצדיעים לכם.ן שנקראתם.ן לשרת ולשמור על ביטחוננו והשארתם.ן מאחור את הבית, המשפחה וגם את העסק. על כן גיבשנו עבורכם סדרת הקלות פיננסיות ופתרונות אשראי, במטרה לסייע לכם לקדם את העסק שלכם.ן. במסגרת הסיוע ללקוחותינו, אנו מאמצים את מתווה בנק ישראל המעודכן, לטובת לקוחות שנפגעו ישירות מהמצב הביטחוני.

הקלות למשרתי מילואים ומגויסי צו 8

למשך שלושה חודשים (מותנה בקבלת מענק מילואים בחשבון הבנק, עד ליום ה-30.9.24), או חיילי מילואים שאושפזו למשך 7 ימים לפחות, בשל פציעה במלחמה (בכפוף להמצאת אסמכתא)

 • לקוחות פרטיים זכאים לפטור מעמלות מסוימות ופטור מתשלום ריבית על המינוס, עד 10,000 ₪, או עד גובה המסגרת המאושרת, הנמוך מביניהם.
 • לקוחות עסקיים (עוסק מורשה) זכאים לפטור מעמלות מסוימות ופטור מתשלום ריבית על המינוס, עד 30,000 ₪, או עד גובה המסגרת המאושרת, הנמוך מביניהם.
 • דחיית תשלומי המשכנתאות ותשלומי ההלוואות הקיימות בחשבון, למשך 3 חודשים ולא יותר מ 9 חודשים במצטבר.
  הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות וללא ריבית.

הקלות לנשות ואנשי מילואים, המנהלים חשבון עסקי

 • דחיית תשלומי הלוואות, הקשורות לעסק עצמו, למשך 3 חודשים ולא יותר מ 9 חודשים במצטבר, ללא ריבית, בסכום של עד 2 מ' ₪. סכומי הדחייה ישולמו ב-3 תשלומים בסוף תקופת ההלוואה המקורית.
  לפרטים והגשת בקשה לדחייה, פנו לבנקאים שלנו במוקד 3477*, או לבנקאים בסניף.

איך מגישים בקשה להקלות?

 • לקוחות המנהלים את החשבון בדיגיטל (באתר או באפליקציה) הקליקו להגשת בקשה להקלות > 

 • לקוחות שאינם מנהלים את החשבון בדיגיטל ו/או לקוחות עסקיים להגשת בקשה השאירו פרטים בטופס בתחתית העמוד ואנו ניצור עמכם קשר.

 • לקוחות המעוניינים להגיש בקשה עבור צד ג' - פתחנו עבורכם מוקד חירום במטרה לתת שירות וסיוע במקרים דחופים בטלפון 076-8058700. המוקד פעיל בימים א' -ה' בין השעות 08:00-16:00 וביום ו' בין השעות 08:00-13:00.

 • לקוחות שאינם מנהלים את חשבונם בדיגיטל (אתר או אפליקציה) ומעוניינים להגיש בקשה לדחיית תשלומי משכנתא לחצו כאן>

 חשוב לדעת:

 • לקוח שחשבונו נמצא בפיגור - בקשה לדחיית תשלומים תיבחן לגופה ולבנק שיקול דעת אם להיענות לה במלואה, או בתנאים, או לסרב לביצועה ובהתחשב במשך פיגור שכבר קיים בהלוואה.
 • האמור לא חל על לקוחות בטיפול משפטי.
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה, או האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

לקוחות פרטיים ו/או יחידים המנהלים חשבון עסקי:

 • המתווה המעודכן וההקלות במסגרתו יחולו במשך שלושה חודשים, החל מ-1.7.24 ועד ה-30.9.24 (ההקלה בריבית על המינוס תחול החל מ-1.7.24 ועד ה-29.9.24).
 • הלקוחות הזכאים לקבלת ההקלות על פי המתווה המעודכן, הם אוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסי צו 8 וחיילי מילואים שאושפזו לתקופה של 7 ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה להם מהמלחמה, בהתאם להצהרת לקוח או הצגת אסמכתה מתאימה מגורם רשמי מוסמך, לפי החלטת הבנק. מתן ההטבות להם זכאים חיילי מילואים מותנית בקבלת מענק מילואים בחשבונו בין התאריכים 1.7.24-30.9.2024, ככל והלקוח שירת בשירות מילואים בתקופה האמורה ולא קיבל תקבול/זיכוי לחשבון, עליו להציג אסמכתה לבנק אודות שירות המילואים שביצע.
 • דחיית הלוואות ביחס לאשראי צרכני/עסקי - אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 ₪; אשראי עסקי מצטבר בסכום של עד 2 מיליון ₪ (עסק עם מחזור פעילות עד 25 מיליון ₪, לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי). המתווה לא חל על חלקי הלוואות.

פטור מעמלות

 • הלקוחות הזכאים שהינם יחידים, שחל עליהם תעריפון הבנק ליחיד/עסק קטן, יהיו זכאים לפטור מעמלות בגין פעולות אשר יבוצעו בתקופה הנ"ל.
 • עמלות הבנק הכלולות בפטור, מפורטות בתעריפון הבנק ליחיד/ עסק קטן: חלק 1 - חשבון עו"ש, חלק 2 - מידע הודעות והתראות, חלק 3 - אשראי (למעט עמלת ערבות בנקאית), חלק 6 – כרטיסי אשראי (למעט עמלות בגין עסקאות במט"ח, משיכת מט"ח בחו"ל, רכישת מט"ח מחו"ל), חלק 9 - עמלות משיכת מזומן ממכשיר מרוחק.
 • לתשומת לבכם: ביחס לחלק מן העמלות, הפטור יוענק בדרך של זיכוי החשבון בגין החזר סכום העמלה שחויב.

פטור מריבית על המינוס (זכאות בהתאם למתווה בנק ישראל)

 • הלקוחות הזכאים (לרבות משרתי המילואים ומגויסים בצו 8 ובתנאי שהתקבל מענק מילואים בחשבון הבנק, עד ל-30.9.24), שהינם יחידים, המנהלים חשבון פרטי, יהיו זכאים לפטור מתשלום ריבית (ריבית 0%) על מינוס בחשבון עד לסך של ₪10,000 או עד סכום מסגרת האשראי המאושרת בחשבון (הנמוך מבניהם).
 • לקוחות זכאים, שהינם יחידים המנהלים חשבון עסקי, או שהינם תאגידים, שחל עליהם תעריפון יחיד/עסק קטן, יהיו זכאים לפטור מתשלום ריבית (ריבית 0%) עד לסך של 30,000 ₪ או עד סכום מסגרת האשראי המאושרת בחשבון (הנמוך מביניהם).
 • הפטור יוענק בדרך של זיכוי החשבון בגין החזר סכום הריבית שחויב.

משכנתא

 • בהתייחס לדירה ראשונה, או משפרי דיור.
 • ההטבה ניתנת רק בחשבון ע"ש משרת.ת מילואים.
 • בחשבון משותף, ההטבה תינתן על סמך הצהרה ובהתאם למתווה של בנק ישראל.
 • לקוח שכבר ביצע דחיית תשלומים בהלוואה ו/או במשכנתא, לתקופה של 3 עד 6 תשלומים חודשיים (או שקיבלו מחילה לגביהם), זכאים לדחייה נוספת של 3 חודשים, בהתאם למתווה המעודכן.
  לדחייה מעבר ל 9 חודשים יש לפנות לסניף שבו נלקחה ההלוואה או בטלפון 076-8044701.

בתקווה לימים שקטים יותר,
בנק מרכנתיל