לוגו מרכנתיל בנקאות אישית בעולם דיגיטלי, מעבר לעמוד הבית

הלוואה בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים - מסלול חרבות ברזל

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה - מסלול "חרבות ברזל" לסיוע לעסקים שנפגעו במלחמה ועכשיו גם לעמותות!

בעל עסק יקר,

אנו במרכנתיל רואים אותך בראש ובראשונה וערים לקשיים והאתגרים של התקופה הנוכחית.

אנו מבקשים להפנות את תשומת ליבך לכלל ההקלות המוצעות ללקוחות העסקיים על מנת לצלוח את התקופה. למידע לחצו כאן>

משרד האוצר השיק מסלול חדש בקרן בערבות מדינה, המיועד לסיוע לעסקים שהושפעו מהמלחמה. המסלול נהנה מהליך מהיר (ללא המלצת גוף מתאם), ערבויות מדינה מוגדלת ובטוחות מופחתות לעומת המסלולים הרגילים.

פרטי הלוואת הקרן לעסקים קטנים ובינוניים
סכום הלוואה מירבי עד 8% מהמחזור או 500 א' ₪, הגבוה מבניהם
תקופת ההלוואה עד 5 שנים, תוך מתן גרייס על הקרן והריבית לשנה
שיעור ריבית

הלוואת בריבית פריים לעומדים בקריטריונים*, ובכל מקרה לא תעלה על P+1.5%.
*הלוואות בריבית פריים ללקוחות בעלי מחזור מכירות שלא עולה על 50 מ' ₪, שהוכיחו פגיעה בהכנסה של 25% לפחות באחד מהחודשים 10-12/23 לעומת החודש המקביל אשתקד.

תהליך ההגשה

  • כניסה לאתר האוצר ל"הגשת בקשה" לחצו כאן לכניסה>
  • בעת מילוי הבקשה חשוב מאוד להפנות את הבקשה לבנק מרכנתיל
  • לאחר הגשת הבקשה, ייפנה הסניף למגיש הבקשה להשלמת חומרים ככל שתדרש, ולקידום הבקשה

חשוב מאוד!

על מנת להאיץ את הטיפול בבקשה יש להוריד את גיליון החיתום ולמלאו בהתאם, טרם השיחה עם הבנקאי, להורדת הקובץ לחצו כאן>

 

הערות:

  • אין באמור לעיל מיצוי של הדרישות והתנאים הנדרשים ע"י הבנק, הגוף המתאם, המדינה והוועדה.
  • מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הן של הבנק והן של הועדה ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונם המלאה של הבנק והועדה.
  • יודגש כי אין באמור התחייבות כלשהי של הבנק למתן אשראי.
  • הבנק ו\או הועדה רשאים לשנות את התנאים מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.
  • מתן האשראי ותנאיו כפופים לנהלי הבנק ולכל דין ולשיקול דעתו של הבנק.
  • פרטים מלאים ומחייבים בסניפים.
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

פנו אלינו

שדות מסומנים ב* שדות חובה

פנו אלינו

מידע שיתקבל יישמר במאגרי המידע של הבנק ויחולו עליו הוראות מדיניות הפרטיות בשינויים המחויבים