לוגו מרכנתיל בנקאות אישית בעולם דיגיטלי, מעבר לעמוד הבית

שיבושים בפעילות מול רוסיה ובמטבע הרובל הרוסי


לאחרונה הוטלו סנקציות בינלאומיות שונות על רוסיה. בכלל זה על בנקים, חברות ויחידים, וכן על אזורים מסוימים ברוסיה ואוקראינה. חשוב לנו לעדכן אותך בשינויים המתרחשים גם בהתנהלות הבנקאית:

פעולות במטבע הרוסי, רובל, והעברות כספים מבנקים ואל בנקים מסוימים - נחסמו בשלב זה.
פעולות פיננסיות אחרות מול האזור ייבחנו לגופן, אל מול הסנקציות הבינלאומיות החלות באותו מועד.

כתוצאה מכך יתכן שלא יבוצעו העברות כספים אל רוסיה, אוקראינה ובלארוס ו/או מהן.

יש לקחת בחשבון ולהיערך לכך, שהוראות לביצוע פעולות כאמור לא יכובדו, או ייעצרו על ידי הבנק או ע"י בנקים אחרים המספקים לו שירות, או שיחול עיכוב בביצוען.