חיסכון והשקעות

פיקדונות שיקליים בריבית משתנה

Deposit
שם החיסכון תקופת ההפקדה סכום ההפקדה תנאי ריבית תחנות יציאה

הערות משפטיות:

  • המידע האמור לעיל אינו מהווה המלצה להשקעה במוצר זה ואינו מחליף ייעוץ אישי
  • הבנק רשאי להפסיק או לשנות את הריבית והמוצר בכל עת
  • במקרה בו יום החידוש או הפירעון אינו יום עסקים, תידחה הפעילות ליום העסקים הבא
  • כל פעולה שתבוצע מעבר לשעות הפעילות תישא את הערך והתנאים של יום העסקים הבא
  • הריבית חייבת במס לפי תקנות הרפורמה במס
  • הריבית המוצגת היא הריבית התעריפית הנהוגה בבנק וכוללת את ההטבה הניתנת באינטרנט
  • אם ניתנה הטבה היא בתוקף עד תאריך הפירעון של הפיקדון. בעת חידוש הפיקדון לא ניתנת הטבה

* שימו לבלקבלת מידע באשר לחידוש פיקדונות - לחצו כאן