חיסכון והשקעות

פיקדונות חיסכון לטווח קצר

פיקדונות חיסכון - הוראות קבע ותוכניות חיסכון

תכניות חיסכון במרכנתיל לטווחים קצרים החל משנה.
תחנות יציאה נוחות בתום שנה וכל חצי שנה לאחר מכן. חסכון חודשי צמוד לדולר לשלוש שנים

חסכון חודשי צמוד לדולר לשלוש שנים

סוג הפיקדון

פיקדון חסכון בהפקדות חודשיות

מסלול ההפקדה

צמוד לשער היציג של דולר ארה"ב

תקופת הפיקדון

שלוש שנים

סכום ההפקדה

מינימום 50 ₪

הוראות קבע

  1. מידי חודש בסכום קבוע
  2. מידי חודש, מתעדכן לפי שער הדולר בלבד.

תחנות יציאה

מתום שנה וכל חצי שנה לאחר מכן

 

* שימו לבלקבלת מידע באשר לחידוש פיקדונות - לחצו כאן

  • המידע האמור לעיל אינו מהווה המלצה להשקעה במוצר זה ואינו מחליף ייעוץ אישי
  • הבנק רשאי להפסיק או לשנות את הריבית והמוצר בכל עת
  • במקרה בו יום החידוש או הפירעון אינו יום עסקים, תידחה הפעילות ליום העסקים הבא
  • כל פעולה שתבוצע מעבר לשעות הפעילות תישא את הערך והתנאים של יום העסקים הבא
  • הריבית חייבת במס לפי תקנות הרפורמה במס
  • הריבית המוצגת היא הריבית התעריפית הנהוגה בבנק וכוללת את ההטבה הניתנת באינטרנט אם ניתנה.