חיסכון והשקעות

חסכונות בהפקדה חד פעמית

 

חסכונות בהפקדה חד פעמית

שם החיסכון

תקופת ההפקדה

מסלול הצמדה

תחנות יציאה

חיסכון 10

10 שנים

מדד

מתום 4 שנים - וכל שנתיים

חיסכון הכנסה גמישה "חי וקיים"

10 שנים

מדד

מתום שנתיים – כל שנה

חיסכון בהכנסה גמישה עד 13 שנים

13 שנים

מדד

מתום 6 שנים – כל שנה

 
 

חסכונות צמודי מט"ח

חסכונות צמודי מט"ח

שם החיסכון

תקופת ההפקדה

מסלול הצמדה

מט"חית לשנתיים

שנתיים

דולר

ליבור צמודה לדולר

4 שנים

דולר

מט"חית צמודה ליורו

שנתיים

יורו

פרטים נוספים בסניף מרכנתיל הקרוב
הריבית בכל אחד מהמסלולים נקבעת עפ"י תקופת הפיקדון והסכום המושקע והיא משתנה מעת לעת.

 

* שימו לב, לקבלת מידע באשר לחידוש פיקדונות - לחצו כאן 

  • המידע האמור לעיל אינו מהווה המלצה להשקעה במוצר זה ואינו מחליף ייעוץ אישי
  • הבנק רשאי להפסיק או לשנות את הריבית והמוצר בכל עת
  • במקרה בו יום החידוש או הפירעון אינו יום עסקים, תידחה הפעילות ליום העסקים הבא
  • כל פעולה שתבוצע מעבר לשעות הפעילות תישא את הערך והתנאים של יום העסקים הבא
  • הריבית חייבת במס לפי תקנות הרפורמה במס
  • הריבית המוצגת היא הריבית התעריפית הנהוגה בבנק וכוללת את ההטבה הניתנת באינטרנט אם ניתנה.