חיסכון והשקעות

חסכונות בהפקדה חודשית

 

חסכונות בהפקדה חודשית

שם החיסכון

תקופת ההפקדה

מסלול הצמדה

תחנות יציאה

מט"חית חודשית

שנתיים

דולר

 

חיסכון חודשי לשנתיים

שנתיים

מדד

 

חיסכון ל- 10 שנים

10 שנים

מדד

מתום שנתיים – כל שנה

חיסכון שיקלי "חי לעתיד"

18 שנים

שקל

מתום שנתיים – כל שנה

 

פרטים נוספים בסניף מרכנתיל הקרוב
הריבית בכל אחד מהמסלולים נקבעת עפ"י תקופת הפיקדון והסכום המושקע והיא משתנה מעת לעת.

 

* שימו לבלקבלת מידע באשר לחידוש פיקדונות - לחצו כאן 

  • המידע האמור לעיל אינו מהווה המלצה להשקעה במוצר זה ואינו מחליף ייעוץ אישי
  • הבנק רשאי להפסיק או לשנות את הריבית והמוצר בכל עת
  • במקרה בו יום החידוש או הפירעון אינו יום עסקים, תידחה הפעילות ליום העסקים הבא
  • כל פעולה שתבוצע מעבר לשעות הפעילות תישא את הערך והתנאים של יום העסקים הבא
  • הריבית חייבת במס לפי תקנות הרפורמה במס
  • הריבית המוצגת היא הריבית התעריפית הנהוגה בבנק וכוללת את ההטבה הניתנת באינטרנט אם ניתנה.