מידע כללי

תעריפון עמלות מס"ב (מרכז סליקה בנקאי בע"מ)

על פי הוראות הרשות להגבלים עסקיים, להלן פירוט תעריפי עמלות שמשלם הבנק למרכז סליקה בנקאי בע"מ (מס"ב):

פירוט תעריפי העמלות שמשלם הבנק למרכז סליקה בנקאי

תיאור הפעולה

תעריף

הצגת קובץ זיכויים

10 ש"ח

הצגת קובץ חיובים

4 ש"ח

הצגת תנועות זיכויים

0.0015 $

הצגת תנועות חיובים

0.0015 $

הצגת תנועות החזרת חיובים

0.0348 $

טיפול בבקשות לפתיחת הרשאות

0.12 ש"ח

 

הערה:

* על התעריפים הנקובים יחול מע"מ כחוק.

* לקבלת רשימת תעריפי מס"ב המלאה ניתן לפנות לאתר האינטרנט של מס"ב.