מידע כללי

העברות זה"ב

מה זה מערכת זה"ב?

בהתאם להנחיות בנק ישראל, מפעיל הבנק, במקביל למערכות הסליקה הרגילות, את מערכת זה"ב (זיכויים והעברות בזמן אמת), הידועה בעולם בשם Real Time Gross Settlement- RTGS.

המערכת מאפשרת העברת שקלים מחשבונך לחשבון המוטב המנוהל באחד הבנקים בארץ בזמן אמת. העברת הכספים מחשבונך וזיכוי חשבון המוטב בבנק האחר מתבצעים במהלך יום העסקים, לרוב תוך מספר דקות בלבד.

איך מבצעים העברות כספיות באמצעות מערכת זה"ב?

עליך לקבל מהמוטב את מספר חשבונו במבנה IBAN. מספר ה-IBAN הינו סטנדרט בין-לאומי לזיהוי חשבונות בנק ומורכב מ-23 תווים הכוללים את מספר חשבון הבנק, מספר הסניף, מספר הבנק, סימון המדינה ושתי ספרות ביקורת. 

אם ברצונך לקבל כספים באמצעות מערכת זה"ב יש באפשרותך להפיק את מספר ה-IBAN של חשבונך באמצעות האינטרנט. >לאחר כניסה לחשבונך באינטרנט הקש על תפריט (מצד ימין) "החשבון שלי" > "פרטי חשבון והגדרות" > "מספר זה"ב לחשבון".

כמו כן, ניתן להפיק את מספר ה-IBAN באמצעות הבנקאי שבסניפך.

שימו לב,

  • העברות זה"ב מבוצעות בשקלים לחשבונות המנוהלים בבנקים בארץ בלבד.
  • העברות זה"ב הינן סופיות ואינן ניתנות לביטול לאחר ביצוען.
  • העברות זה"ב ניתן לבצע באמצעות הסניף בו מנוהל חשבונך.
  • השירות כרוך בתשלום בהתאם לתעריפון הבנק.