מידע כללי

תזרים הוצאות והכנסות

תזרים הכנסות והוצאות

מהו דף "תזרים הכנסות והוצאות"?

בדף זה ניתן לראות את ההכנסות וההוצאות בחשבונכם בשנה החולפת, חודשי או רבעוני.

תזרים הכנסות והוצאות ניתן לראות עבור חשבונות העו"ש בשקלים וחשבונות העו"ש מט"ח.

ניתן לשמור נתונים אלו בקובץ אקסל.

תזרים הכנסות והוצאות ניתן בשפה העברית בלבד.

שימו לב: הנתונים מוצגים בהתאם לתאריך ביצוע הפעולה ולא לפי יום ערך.

מרכיבי הטבלה:

מרכיבי הטבלה בתזרים הוצאות והכנסות - הכנסות
מרכיבים עיקריים סוג ההכנסה

הכנסה קבועה של משכורת וביטוח לאומי

הכנסות

הכנסות משכורת זיכוי רווחים (תקופתיים וחד פעמיים) מפיקדון, פנסיה, רנטה

משכורת

זיכויים מחברות האשראי - ויזה, דיינרס, מסטרכארד

הכנסות שוברי כ. אשראי

הפקדות-שיק/מזומן, העברות לחשבון

הכנסות מזומן, שיק, העברות

החזרי מס, זיכויי עמלה, ביטול חיוב עפ"י הרשאה, זיכויים מחברות כרטיסי אשראי אחרות, זיכויים בגין ניכיונות כרטיסי אשראי, זיכוי בגין הלוואות, זיכויים אחרים שלא הוגדרו באופן ספציפי

הכנסות משתנות אחרות

 

מרכיבי הטבלה בתזרים הוצאות והכנסות - הוצאות
מרכיבים עיקריים סוג ההוצאה

גביית מס, עמלות, חיוב מס בפירעון פיקדון וכד'

הוצאות עמלות, מס, ריבית

תוכנית חיסכון, חיובים עבור מוסדות כגון: חשמל, בזק וכד'

הוצאות חיוב על פי הרשאה

חיובים בכרטיסי אשראי- ויזה, דיינרס

הוצאות כרטיסי אשראי

משיכה מכספומט, משיכה בשיק , החזרת שיק, ביטול זיכוי העברה,משיכת מזומן בדלפק

הוצאות מזומן, שיק, העברות

החזר הלוואות, חיובים שלא הוגדרו באופן ספציפי

הוצאות משתנות אחרות

עודף / גירעון:

הקיזוז שבין סה"כ ההכנסות לסה"כ ההוצאות לתקופה הרלוונטית.

גרעון יוצג בצבע אדום בתוספת הסימן "_". 

בטבלה 6 עמודות קבועות כמפורט:

  • חודש אחרון.
  • נתונים מצטברים מתחילת השנה.
  • ממוצע חודשי לרבעון- ממוצע חודשי ב-4 הרבעונים האחרונים (4 עמודות).

הנתונים מוצגים עבור חודשים ורבעונים שלמים בלבד!

לדוגמא:

לדף במהלך חודש פברואר 2011 יתקבלו הנתונים עבור התקופות הבאות:

  • חודש ינואר 2011
  • מצטבר מתחילת 2011 ועד לסוף החודש הקודם למועד בקשת הנתונים
  • ממוצע לחודש ברבעונים: 10-12/10, 7-9/10, 4-6/10, 1-3/10