מטבע חוץ

העברות מט"ח לחו"ל ופקודות תשלום נכנסות

העברות מט"ח לחו"ל

העברות מט"ח ופקודות תשלום

העברות לחו"ל מתבצעות מול חשבון הלקוח באמצעות מערכת הסוויפט
הן מותנות באישור הסניף בו מנהל הלקוח חשבון
ישנן העברות מסוימות החייבות בניכוי מס הכנסה במקור ו/או בתשלום מע"מ בהתאם למהות ההעברה ולמעמד המעביר בהעברות לארה"ב יש לרשום את מספר המסלקה(FW, ROUTING NUMBER)של הבנק המוטב
בהעברות לאירופה יש לרשום את מספר חשבון ה – IBAN של המוטב.
 פירוט מבנה IBAN) INTERNATIONL BANK ACCOUNT NUMBER) לבנקים באירופה
( swift המידע נלקח מאתר חברת פקודות תשלום נכנסות מחו"ל לארץ עברת מטבע חוץ מחו"ל לארץ מתבצעת באמצעות מערכת הסוויפט (swift) - מערכת תקשורת בינבנקאית מאובטחת בנק החבר ברשת הסוויפט מזוהה בקוד ייחודי המורכב מ 11 תווים. קוד הזיהוי של בנק מרכנתיל (לכל סניפי הבנק) ברשת BARDILITXXX של הבנק. עמלות

  • עמלה - פקודת תשלום
  • הוצאות סוויפט (עסק גדול(
  • עמלת חליפין והפרשי שער בהתאם לאופן התשלום - מטבע חוץ או שקלים.
  • העלות בכל אחד מסוגי ההעברות היא לפי המפורסם ב"תעריפון עמלות לשירותי הבנק", נכון לתאריך ביצוע ההעברה.

לקוחות נפגעי הנאצים המקבלים רנטות מארגונים בחו"ל, פטורים מתשלום עמלות, בכפוף להצגת אישור "מקבלי הרנטות/פיצויים נרדפי המשטר הנאצי".

 

* המידע נכון לינואר 2016
*  לפרטים מלאים ונוספים יש לפנות לסניפים.