מטבע חוץ

פקדונות במט"ח

מידע כללי אודות פיקדונות במט"ח

להלן סוגי הפיקדונות הקיימים במרכנתיל במטבע חוץ:

לחצו כאן להורדת הקובץ

 

  • לפרטים מלאים ומחייבים יש לפנות לסניף.
  • המידע אינו מהווה הצעה למתן פקדונות.
  • הבנק רשאי לעדכן מידע זה מעת לעת וללא מתן הודעה מראש.
  • על לקוחות תושבי ארה"ב ו/או למי שהדין בארה"ב חל עליו, לחתום על המסמכים המתאימים מכוח הוראות ה – FATCA.