מטבע חוץ

ניהול חשבונות מט"ח

רקע

ניהול חשבונות מטבע חוץ על פי סוגי חשבונות לקוח

ניהול חשבונות מט"ח על פי סוגי חשבונות לקוח
סוג החשבון/הלקוח רקע

מקור הכספים

מיסוי
פמ"ח יחיד -פיקדון מטבע חוץ,יחידים לתושבי ישראל חשבון מטבע-חוץ יחידים מיועד לכל לקוח תושב ישראל שאינו תאגיד. בחשבון זה תוכל לנהל  עובר-ושב ו/או פיקדונות במטבעות שונים העברות מטבע-חוץ 
מהארץ או מחו"ל, או 
רכישות ממטבע ישראלי
הריבית חייבת בניכוי מס הכנסה במקור
פמ"ח תאגיד -פיקדון מטבע חוץ תאגידים,לתושבי ישראל,תוכל לנהל עובר-ושב ו/או
פיקדונות, במטבעות
שונים.
חשבון מטבע-חוץ זה מיועד ללקוחות תושבי ישראל המוגדרים כתאגידים .בחשבון זה תוכל לנהל עובר ושב ו/או פיקדונות,במטבעות שונים. העברות מטבע -חוץ מהארץ או מחו"ל ,או רכישות ממטבע ישראלי. הריבית חייבת בניכוי מס הכנסה במקור.
פמ"ח פיצויים-פיקדון מטבע חוץ פיצויים . חשבון מטבע-חוץ פיצויים מיועד למקבלי פיצויים לנרדפי הנאצים.בחשבון זה תוכל לנהל עובר -ושב ו/או פיקדונות ,במטבעות שונים. פיצויים לנרדפי הנאצים. הריבית פטורה מניכוי מס.
פמ"ח עולה חדש-פיקדון מטבע חוץ לעולים חדשים. חשבון מטבע חוץ זה מיועד לעולים חדשים ,הפטורים מתשלום מס הכנסה על הריבית בחשבון במקרים מסוימים אם אתה עולה חדש, תוכל לנהל בחשבון זה עובר ושב ו/או פקדונות ,במטבעות שונים העברות מטבע חוץ מחו"ל (מותנה בהצהרה כי הכספים היו ברשותך מחוץ לישראל ,לפני עלייתך לארץ) הריבית פטורה מניכוי מס (במקרים שהוגדרו בחוק)
פמ"ח תושב חוזר- פקדון מטבע חוץ לתושבים חוזרים חשבון מטבע חוץ זה מיועד לתושבים חוזרים/חוזים ותיקים ,הפטורים מתשלום מס הכנסה על הריבית בחשבון במקרים מסוימים .אם אתה ,תושב חוזר תוכל לנהל בחשבון זה עובר ושב ו/או פקדונות ,במטבעות שונים. העברות מטבע חוץ מחו"ל (מותנה בהצהרה כי הכספים ברשותך מחוץ לישראל ,לפני חזרתך ארצה.) הריבית פטורה מנכוי מס הכנסה (במקרים שהוגדרו בחוק) 
פת"ח תושב חוץ אם אתה תושב חוץ,בחשבון זה תוכל לנהל עובר ושב ו/או פקדונות במטבעות שונים.   הריבית פטורה מנכוי מס הכנסה ,בכפוף להצהרה.

 

* הכל בכפוף לנהלי הבנק.

* לפרטים מלאים ונוספים יש לפנות לסניפים.