ערוצי התקשרות

שירות קבלת פקס

טלבנק בפקס

אודות השירות

טלבנק בפקס הינו שירות קבלת מידע מעודכן אודות החשבונות שלכם באמצעות מכשיר פקס.
המידע נשלח למספר פקס המעודכן בסניף הבנק.

רוצים לשלוח לפקס אחר?

ניתן במענה הפקס לשגר את המידע למספר שתבחרו.
מספר הפקס שנבחר באופציה זו תקף לאותה שיחה בלבד, או כאשר לא קיים דיווח של מספר פקס בפרטי הלקוח בסניף.

איך נרשמים לשירות פקס?

השירות ניתן באמצעות "טלבנק מקוון" ו"טלבנק שירות אישי" בטלפון 3477*

איזה מידע אפשר לקבל בפקס?

  •  17תנועות אחרונות בחשבון
  • פירוט שיקים דחויים
  • פירוט הלוואות וניכיונות
  • פירוט פיקדונות שקליים הנלווים לחשבון העו"ש
  • פירוט תיק ני"ע סחירים ושאינם סחירים
  • ריכוז תיק השקעות