ערוצי התקשרות

אבטחת מידע

מרכנתיל באחריות גם באינטרנט - השלווה הנפשית שלכם היא האחריות שלנו

בבנק מרכנתיל אנו מתחייבים להעניק לכם אחריות מלאה על משיכת כספים בלתי מורשית מחשבונכם באמצעות האינטרנט.
האחריות חלה על משיכת כספים על ידי צד שלישי, שאינו מורשה לפעול בחשבונכם, ופעל ללא ידיעתכם וללא הרשאתכם, ללא הסכמתכם וללא שיתוף פעולה עמכם.

הבנק יזכה את חשבונכם בסכום זהה לסכום הכספים שנמשך, כאמור, מחשבונכם, ובלבד שהודעתם לבנק בכתב על האירוע לא יאוחר מ- 30 יום ממועד התרחשותו.

מתן האחריות מותנה בשמירתכם על סודיות סיסמתכם והמידע בחשבונותיכם ובמילוי ההנחיות המפורסמות באתר האינטרנט של הבנק וכן בהסכמתכם לשתף פעולה ולסייע לבנק ככל שיידרש בחקירת האירוע.