ערוצי התקשרות

קבלת הודעות SMS אודות החשבון לנייד שתבחרו

שירות קבלת הודעות אודות חשבונך ב-  SMS

שירות "מרכנתיל אישי SMS" מאפשר קבלת הודעות SMS אודות החשבונות שלכם בשפה העברית למכשיר הנייד.
השירות ניתן למנויים ברשתות אורנג', סלקום, פלאפון ומירס, בעלי מכשירים התומכים בהודעות SMS בעברית.

ההודעות שניתן לקבל ב-SMS

 • יתרה בחשבון
 • יתרה מעל סכום שהוגדר
 • יתרה מתחת לסכום שהוגדר
 • משיכה מכספומט מעל סכום שהוגדר
 • כניסת משכורת לחשבון+יתרה
 • סכום לפני חריגה ממסגרת האשראי+יתרה
 • חיוב כרטיס אשראי בחשבון+יתרה
 • סך שווי לפירעון שיקים דחויים+יתרה
 • מדדי בורסה בארץ בסיום יום המסחר
 • מועד פידיון מק"מ
 • סך שווי לפירעון פיקדונות שקליים
 • מועד פירעון פיקדון (למעט פח"ק)
 • מועד פירעון פיקדון מט"ח
 • שערים יציגים
 • ריבית הפריים
 • מדד המחירים לצרכן