סוגי חשבונות

תנאי הצטרפות לחשבון גמלאים במרכנתיל

הטבות בחשבון לגמלאי זהב

הגעתם לגיל שאפשר להתחיל ליהנות מהטבות בנקאיות
גמלאי זהב נהנים במרכנתיל מהטבות בחשבון העו"ש.

אשראי לגמלאי זהב:

 • שני פנקסי שיקים חינם בשנה
 • קו אשראי עד לגובה 30,000 ש"ח, בריבית משתנה על בסיס הפריים
 • פטור מעמלת הקצאת אשראי
 • כרטיס אשראי מקומי (ויזה או דיינרס) - חינם בשנה הראשונה
 • כרטיס ויזה בינלאומי - חינם בשנה הראשונה
 • כרטיס ויזה זהב - חינם בשנה הראשונה.

פקדונות שיקליים ותכניות חיסכון לגמלאי זהב:

 • אפיקי חיסכון מגוונים לגמלאי זהב
 • ניירות ערך לגמלאי זהב
 • עמלה מופחתת ברכישת/ מכירת ניירות ערך (בכפוף לעמלת מינימום)
 • 0.3% במניות
 • 0.25% באג"ח
 • דמי ניהול חשבון ניירות ערך בארץ : 0.130% לרבעון (כפוף לעמלת מינימום).
 • דמי ניהול חשבון ניירות ערך בחו"ל 0.163% לרבעון (כפוף לעמלת מינימום).

נשים מגיל 60 וגברים מגיל 65 יוגדרו באופן אוטומטי כלקוחות גמלאים.

גמלאים במרכנתיל זכאים לקו אשראי עד 30,000 ש"ח בריבית משתנה על בסיס הפריים.
מידע נוסף אודות חשבון גמלאים תוכלו למצוא בסניפי מרכנתיל

הערות:

* מתן האשראי וכרטיסי האשראי מותנה באישור מנהל הסניף וכפוף להמצאת ביטחונות מתאימים ע"י הלקוח