סוגי חשבונות

חשבון שכירים

שכירים פותחים חשבון במרכנתיל ונהנים מהטבות:

מגוון הצעות והטבות בניהול חשבון לשכירים מעבירי משכורת* במרכנתיל.

לפרטים נוספים פנו לבנקאים בסניפים.

* משכר של 3000 ש"ח ומעלה
* מתן האשראי וכרטיסי האשראי מותנה באישור מנהל הסניף וכפוף להמצאת ביטחונות מתאימים ע"י הלקוח
* אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
* כפוף לנהלי הבנק.
* הבנק ראשי להפסיק מבצע זה בכל עת.