סוגי חשבונות

הסכמים וטפסים

הסכמים לפתיחת חשבון במרכנתיל

הסכמים לפתיחת חשבון במרכנתיל

שם ההסכם

הסבר אודות ההסכם

ההסכם בקובץ PDF

חלק א' - תנאים כלליים לניהול חשבון עו"ש

תנאים כלליים לפתיחת חשבון עו"ש בשקלים ובמט"ח ולניהולו

להורדת הקובץ יש ללחוץ כאן

חלק ב' - בנקאות ישירה וערוצי תקשורת

תנאים כלליים לביצוע פעולות באמצעות הערוצים הישירים השונים (אינטרנט, טלבנק, פקס, טלפון, SMS וכו')

להורדת הקובץ יש ללחוץ כאן

חלק ג' - פיקדונות

 

תנאים כלליים לפתיחת פיקדונות במט"י ובמט"ח

להורדת הקובץ יש ללחוץ כאן

חלק ד' - מטבע חוץ

תנאים כלליים לביצוע פעולות במט"ח (ביצוע העברות במט"ח לחו"ל, הפקדת שיקים במט"ח, ניהול חשבונות מט"ח)

להורדת הקובץ יש ללחוץ כאן

חלק ה' - ניירות ערך ומכשירים פיננסיים

תנאים כלליים לניהול פיקדון ני"ע וביצוע פעולות, וכן לביצוע עסקאות במכשירים פיננסיים (חוזים עתידיים, אופציות וכדומה)

להורדת הקובץ יש ללחוץ כאן

חלק ו' - הלוואות ואשראי במט"י ומט"ח

תנאים כלליים לקבלת אשראי (הלוואות ומסגרות אשראי במט"י ובמט"ח)

להורדת הקובץ יש ללחוץ כאן

חלק ז' - כרטיס אשראי / כספומט / מידע / משוב

תנאים כלליים לשימוש בכרטיסים מגנטיים שונים (כרטיסי אשראי, כרטיס משוב, כרטיס מידע)

להורדת הקובץ יש ללחוץ כאן

חלק ח' - ערבויות בנקאיות

תנאים כלליים לרכישת ערבויות בנקאיות

להורדת הקובץ יש ללחוץ כאן

חלק ט' - סחר חוץ - אשראים דוקומנטרים

תנאים כלליים לביצוע עסקאות סחר חוץ

להורדת הקובץ יש ללחוץ כאן

חלק י' - תיק ממסרים

תנאים כלליים לביצוע הפקדות שיקים, מזומנים באמצעות תיק ממסרים

להורדת הקובץ יש ללחוץ כאן

חלק יא' - ניכיון שיקים

תנאים כלליים לקבלת שירותי נכיון שיקים (בגין הפקדת שיקים דחויים)

להורדת הקובץ יש ללחוץ כאן
 

 

טפסים נלווים לפתיחת חשבון והצטרפות לערוצים ישירים

טפסים נלווים לפתיחת חשבון והצטרפות לערוצים ישירים

שם הטופס

הטופס בקובץ PDF

פירוט ותנאי מסלולי עמלות בחשבון עו"ש ללקוח יחיד או עסק קטן

להורדת הטופס יש ללחוץ כאן

הצהרה על נהנה בחשבון פרטי על פי החוק לאיסור הלבנת הון התש"ס 2000

להורדת הטופס יש ללחוץ כאן

הוראות בהתאם לתקנות החברות (כתבי הצבעה והודעות עמדה)

להורדת הטופס יש ללחוץ כאן

בקשת הצטרפות לשירותי בנקאות ישירה (הצטרפות לשירותי הטלבנק, אינטרנט, דואר מרכנתיל, תיבת דואר מאובטחת)

להורדת הטופס יש ללחוץ כאן

בקשת הצטרפות לשירות "מרכנתיל אישי" - זהו שירות קבלת מידע אודות חשבונכם בהודעת SMS לטלפון הסלולרי

להורדת הטופס יש ללחוץ כאן

בקשה לביצוע פעולות בנקאיות וקבלת מידע באמצעות הטלפון ו/או הפקס

להורדת הטופס יש ללחוץ כאן

כתב הרשאה וייפוי כוח

להורדת הטופס יש ללחוץ כאן

 

טפסי ערבויות

טפסי ערבויות

שם הטופס

הטופס בקובץ PDF

כתב ערבות מתמדת ל"כל חוב" שאינה מוגבלת בסכום

ערבות שאינה "ערבות יחיד"

להורדת הטופס יש ללחוץ כאן

כתב ערבות לאבטחת חוב ספציפי -

ערבות אחרת שאינה "ערבות יחיד"

להורדת הטופס יש ללחוץ כאן

כתב ערבות מתמדת ל"כל חוב" מוגבלת בסכום

ערבות אחרת שאינה "ערבות יחיד"

להורדת הטופס יש ללחוץ כאן

כתב ערבות לאבטחת חוב ספציפי -

"ערבות יחיד"

להורדת הטופס יש ללחוץ כאן

כתב ערבות מתמדת ל"כל חוב" מוגבלת בסכום

"ערבות יחיד"

להורדת הטופס יש ללחוץ כאן

 

 

מדריך להעברת פעילות וסגירת חשבון:

בקובץ ישנן הנחיות ללקוח המבקש לסגור את חשבונותיו בבנק ו/או להעביר את פעילותו.
להורדת הקובץ לחצו כאן