אודות מרכנתיל

ארכיון

הודעות מלשכת דובר הבנק

דצמבר 2013

בנק מרכנתיל קבע כי בשנת 2013, בנוסף לפעילותו העסקית, ימשיך ויעמיק את פעילותו למען הקהילה, תוך שילוב המנהלים והעובדים מהמטה ומהסניפים בפעילות התנדבותית.

 להודעה המלאה 

נובמבר 2013

הרווח הנקי של בנק מרכנתיל דיסקונט גדל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013 בכ 6% והסתכם ב 136 מיליון ש"ח.
התשואה על ההון הסתכמה ב 9.8%, ויחס הון "הליבה" הסתכם ב 10.4%.

 להודעה המלאה

אוגוסט 2013

הרווח הנקי של בנק מרכנתיל דיסקונט טיפס במחצית הראשונה של שנת 2013 ב- 20% והסתכם ב- 101 מיליון ש"ח.
התשואה על ההון הסתכמה ב- 11%, לעומת 9.8% בתקופה המקבילה אשתקד.

 להודעה המלאה

מאי 2013

הרווח הנקי של בנק מרכנתיל דיסקונט טיפס ברבעון הראשון של שנת 2013 ב 35.9% והסתכם ב 53 מיליון ש"ח.
התשואה על ההון עלתה לכ- 11.6%, לעומת 9.1% בתקופה המקבילה אשתקד.
 
 להודעה המלאה

פברואר 2013

הרווח הנקי של בנק מרכנתיל דיסקונט טיפס בשנת 2012 ב- 17.9% והסתכם ב- 191 מיליון ש"ח;
התשואה על ההון עלתה ל- 10.8%, לעומת 9.6% בשנת 2011.
 
 להודעה המלאה